Akromegalik hastalarda Periferik kan lenfosit kültürlerinde kardeş kromatid değişimi (SCE), mikronükleus ve nükleer bölünme indeksi testleri yardımı ile genotoksik etkilerin araştırılması


ÜNAL O. K. , Cinkılıç N., VATAN Ö. , Yılmaz D., ÖZ GÜL Ö. , CANDER S. , ...More

6.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 1 - 03 March 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey