Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRT.TEK.EĞT.BL.

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRT.TEK.EĞT.BL.

 • 2013 - 2018 Assistant Professor

  Artvin Coruh University, Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng

Non Academic Experience

 • 2015 - 2016 Doktora sonrası araştırma

  University of Missouri/College of Education/Department of Mathematics Education

Courses

 • Doctorate Instructional Technologies and Participation

 • Undergraduate Uzaktan Eğitim

 • Undergraduate Uzaktan Öğretimde Üretim ve Geliştirme Süreci

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

 • Undergraduate Bilgisayar-I

 • Undergraduate Bilişim ve Etik

 • Undergraduate Okul Teknolojisi Planlaması ve Koordinasyonu

 • Undergraduate Öğretim Teknolojilerinin Temelleri

 • Undergraduate Öğretim Tasarımı

 • Postgraduate Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Bilişim ve Matematik

 • Postgraduate Teknoloji Tabanlı Aktif Öğrenme: Stratejiler ve Uygulamalar

 • Undergraduate Matematik Eğitiminde Mikroöğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

 • Undergraduate Bilgisayar-II