Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finding the Optimal Path of Airline Flight Plans using Simulation

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM 2018, Paris, France, 26 - 27 July 2018, pp.3079-3090 identifier

Otomotiv Endüstrisinde Yedek Parça Planlama Sistematiğinin Kurulmasına Yönelik Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 38. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.88-89

Analysis of Noise Level in an Elementary School

5th Global Congress on Renewable Energy and Environment, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017

Bir Otomasyon Teknolojileri Üreticisinde Güvenilirlik Merkezli Bakım Uygulaması

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017

İlköğretim Okullarında Gürültü Probleminin Gürültü Farkındalık Eğitimi Yoluyla Azaltılabilirliğinin İncelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.422-426

İlkokul Öğretmenlerinin Okuldaki Gürültü Kirliliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 05 May 2106 - 08 May 2016, pp.146

Cutting Algorithm for Weaving Process of Textile Industry

International Conference On Advances In Science ICAS 2016, İstanbul, Turkey, 31 August - 02 September 2016

OEE Approach In Textile Industry A Case Study in Finishing Of Weaving Process

International Conference On Advances In Science ICAS 2016, İstanbul, Turkey, 31 August - 02 September 2016

Otomotiv Yan Sanayinde Koltuk Şasesi Montaj Hatlarında Hat Dengeleme Çalışması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.153

İlkokullarda mevcut gürültü seviyesinin değerlendirilmesi

XVIII. International AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Okulda Gürültü Kirliliği Nedenleri Etkileri Ve Kontrol Edilmesi

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Okulda Gürültü Kirliliği Kontrolüne Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Uludağ Üniversitesi V. Bilgilendirme ve ARGE Günleri, Turkey, 15 - 16 March 2016

Otomotiv Sektörüne Spesifik Ambalaj Optimizasyonu

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YAEM2015, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015

Bir Otomotiv Ana Sanayi Firmasında Bakım Planlama ve İş Yükü Dengeleme Aracı Geliştirilmesi

34. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YAEM2014, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.32-33

Bir Dağıtım Ağında Tedarikçi Kontrollü Envanter YönetimPolitikası Bileşenlerinin Benzetim Yaklaşımıyla Belirlenmesi

34. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YAEM2014, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.126-127 Sustainable Development

An Application of Vehicle Routing Problem for an AirConditioning Company

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi (YAEM 2013) ve Uluslararası IIE Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.106

Use of Mathematical Programming in the Improvement Phaseof Six Sigma’s DMAIC Approach for a Pipe Manufacturing Company

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi (YAEM 2013) ve Uluslararası IIE Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.53

Factor Analysis and Response Surface Optimization for Copper Removal from Aqueous Solutions

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM2012, İstanbul, Turkey, 3 - 06 July 2012

Otomotiv Yan Sanayi Firmasındaki Bir Ürünün Seri Üretim Konsept Tasarımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi (YAEM2012), İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.119-120

Bir Otomotiv Yan Sanayii Firmasında Kablo Kesme Hattında Paralel Makine Çizelgeleme Probleminin İncelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi (YAEM2012), İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.118

Bir Otomotiv Ana Sanayi Firmasında Değişen Üretim Planına Bağlı Ambar İçi Yerleşim ve Parça Dağıtım Rotalaması Optimizasyonu

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi (YAEM2012), İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.119 Sustainable Development

Endüstride Kullanılan Sulu Çözeltilerden Kadmiyum Ayrışımı için Faktör Analizi ve Cevap Yüzeyi Yöntemi Kullanımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi (YAEM2012), İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.112-113

Six Sigma Approach for the Reduction of Transportation Costs of a Pipe Manufacturing Company

IEEE International Conference on Quality and Reliability, ICQR2011, Bangkok, Thailand, 14 - 17 September 2011 identifier

Bir otomotiv yan sanayi firmasında çekme sisteminin oluşturulması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi (YAEM2011), Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011

Statistical Procedures for Robotic Assembly Line Balancing Problems

24th European Conference on Operational Research, EUROXXIV Lisbon 2010, Lisbon, Portugal, 11 - 14 July 2010, pp.166

Bir otomotiv firmasında montaj departmanı tesis yerleşimi ve iş atama problemlerinin incelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi (YAEM2010), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.38

Bir otomotiv firması vites kutusu departmanında istatistiksel kalite kontrol çalışmaları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi (YAEM2010), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.269

Endüstriyel mutfak ekipmanları üreten bir firmada hat dengeleme uygulamaları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi (YAEM2010), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.79

Hankel Tekil Değerlerinin Sembolik Hesabı ve Doğrusal Sistemin Statik Kazancının İncelenmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’09, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2009

Karışık Modelli Bir Montaj Hattında Hat Dengeleme Çalışmaları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi (YAEM2009), Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009

Üretim Sistemlerinde Robot Çizelgeleme Probleminin İncelenmesi

Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, TİMAK 2006, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 April 2006

Otomotiv Yan Sanayinde Altı Sigma Araçlarının Kullanımı ve Bir Uygulama Örneği

5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ÜAS2005, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2005, pp.557-559

Kanban Sisteminin Bir Uygulama Örneği

5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ÜAS2005, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2005

Üretim Otomasyon Sistemlerinde Robot Kullanımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi (YAEM2005), İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2005

An Implementation Example for the Improvement of Manufacturing Processes Using Six Sigma Tools

35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE2005, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2005, pp.625-629

Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi ve Etki Matrisleri

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’05, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.155-159

Application of Genetic Algorithms to Alternative Operation Sequencing for Manufacturing Plants

IEEE 12th Mediterrenean Conference on Control and Automation, MED’04, Kuşadası, Turkey, 6 - 09 June 2004

An LMI based approach for velocity feedback vibration controller synthesis

IEEE International Conference on Mechatronics (ICM 2004), İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2004, pp.369-374 identifier identifier

Modeling and adaptive control of a coordinate measuring machine

American Control Conference, Massachusetts, United States Of America, 30 June - 02 July 2004, pp.2889-2894 identifier identifier

Genetic Algorithm Based Approach for the Integrated Job Shop Scheduling and Operations Planning Problem

EURO/INFORMS Joint International Meeting, İstanbul 2003, İstanbul, Turkey, 6 - 10 July 2003, pp.98

Application of Genetic Algorithms to Scheduling Problems

EURO/INFORMS Joint International Meeting, İstanbul 2003, İstanbul, Turkey, 6 - 10 July 2003, pp.151

Genetik Algoritmanın Çizelgeleme Problemlerinde Kullanımı

3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ÜAS2003, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2003, pp.141-147

Atölye Tipi Çizelgeleme ve Operasyon Sıralama Problemine Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım

3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ÜAS2003, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2003, pp.133-140

Modeling and full state feedback adaptive control of a two dimensional linear motor

IEEE Conference on Control Applications, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2003, pp.791-796 identifier identifier

Influence of physical parameters on system eigenvalues and its use in physical model reduction

IEEE Conference on Control Applications, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2003, pp.1070-1075 identifier identifier

Velocity feedback dynamic vibration controller synthesis: LMI approach

IEEE Conference on Control Applications, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2003, pp.522-525 identifier identifier

Doğrusal Matris Eşitsizlikleri Yardımıyla Titreşim Sistemlerinin Dağıtılmış Denetimi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’02, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2002 Sustainable Development

Bir Koordinat Ölçme Makinasının Uyarlanır Denetimi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’02, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2002

Özdeğer Özvektör Analizi ile Fiziksel Model İndirgenmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’02, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2002, pp.29-37

Positive Real Decentralized Controller Synthesis for Vibration Control

ASME 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2002, İstanbul, Turkey, 8 - 11 July 2002

Parameter Dependent Control Law Design with Applications to Nonlinear Systems

ASME 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2002, İstanbul, Turkey, 8 - 11 July 2002

Model Reduction in the Physical Domain

ASME 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2002, İstanbul, Turkey, 8 - 11 July 2002

Fiziksel Sistem Modellerinin Bond Çizge Yöntemi ile İndirgenmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’01, Bursa, Turkey, 18 - 19 October 2001

Model Reduction and Design of a Power Steering System

American Control Conference, ACC1999, San Diego, California, United States Of America, 2 - 04 June 1999, vol.6, pp.4476-4481 identifier

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

55

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

98

H-Index (Scopus)

5

Project

9

Thesis Advisory

12

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals