General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kelam

Metrics

Publication

43

Thesis Advisory

5

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

1975 yılında Trabzon'da doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Uludağ Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ABD'na araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2000 yılında Kâdî Abdülcebbâr'da Adalet Anlayışı başlıklı yüksek lisansını, 2005 yılında Cübbâîler'in Kelam Sistemi başlıklı doktora çalışmasını hazırladı. 2011 yılında doçent unvanını aldı. 2018 yılında BUÜ İlahiyat Fakültesi Kelam ABD'nda profesör oldu.