Prof. ORHAN ŞENER KOLOĞLU


İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Kelam


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Orhan Ş. Koloğlu

Metrics

Publication

50

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

1975 yılında Trabzon'da doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Uludağ Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ABD'na araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2000 yılında Kâdî Abdülcebbâr'da Adalet Anlayışı başlıklı yüksek lisansını, 2005 yılında Cübbâîler'in Kelam Sistemi başlıklı doktora çalışmasını hazırladı. 2011 yılında doçent unvanını aldı. 2018 yılında BUÜ İlahiyat Fakültesi Kelam ABD'nda profesör oldu.

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Doctorate

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

1998 - 2000

1998 - 2000

Postgraduate

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 1998

1998 - 1998

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Cübbaîler’in Kelam Sistemi Creative Commons License

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2000

2000

Postgraduate

Kadı Abdülcebbar`da Adalet Anlayışı Creative Commons License Sustainable Development

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim

Vocational Training

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

1998 - Continues

1998 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Non Academic Experience

1998 - Continues

1998 - Continues

Öğretim Üyesi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

History of Kalam

Postgraduate

Postgraduate

The Kalam's Criticism of Philosophy Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Classical Texts in Islamic Theology

Doctorate

Doctorate

Mutazila Kalam Literature

Undergraduate

Undergraduate

History of Kalam

Undergraduate

Undergraduate

Systematic Islamic Theology I

Undergraduate

Undergraduate

Systematic Islamic Theology I

Doctorate

Doctorate

Sunni Kalam Literature

Postgraduate

Postgraduate

The Mutazilite System

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

İSLÂMİ LİTERATÜRDE DÂBBETÜ'L-ARZ

Koloğlu O. Ş. (Advisor)

D.SUSUZ(Student)

2022

2022

Doctorate

İbnü'l-Melâhimî'nin kelam sisteminde adalet ilkesi

Koloğlu O. Ş. (Advisor)

K.DEMİR(Student)

2022

2022

Postgraduate

Kâdî Abdülcebbâr'ın nazar savunusu

Koloğlu O. Ş. (Advisor)

B.ALUÇ(Student)

2022

2022

Postgraduate

İbn Humeyr es-Sebtî'nin kelam düşüncesinde sem'iyyât

Koloğlu O. Ş. (Advisor)

F.ÖRSDEMİR(Student)

2022

2022

Postgraduate

Modern İslâmî literatürde deccâl

Koloğlu O. Ş. (Advisor)

M.APAK(Student)

2018

2018

Postgraduate

Woman's prophecy in theology and Miriam

Koloğlu O. Ş. (Advisor)

H.KEKLİK(Student) Creative Commons License Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Mutezile’nin Temel Öğretileri

Koloğlu O. Ş.

İslami İlimler Dergisi , vol.12, no.2, pp.43-80, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

Molla Hüsrev'in Hüsün-Kubuh Anlayışı

Koloğlu O. Ş.

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 Kasım 2011 Bursa) = International Symposium on Mulla Khusraw (18-20 November 2011 Bursa), Bursa, Turkey, 18 - 20 November 2011, pp.479-491 Creative Commons License

2009

2009

Vânî Mehmed Efendi'nin İsmetü'l-Enbiyâ Bağlamında Bazı Ayetlere Bakışı

Koloğlu O. Ş.

Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu: 7-8 Kasım 2009, Kestel-Bursa: Bildiriler, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, pp.131-166 Creative Commons License

2009

2009

Osmanlı Kelam Geleneği Çerçevesinde Molla Fenârî

Koloğlu O. Ş.

Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) = International Symposium on Molla Fanari (4-6 December 2009 Bursa), Bursa, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.375-395 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2022

2022

Kelam İlmi

Koloğlu O. Ş.

in: Kelam Tarihi, ASLAN İBRAHİM,DEMİR OSMAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2022

2022

2022

İbnü'l-Melâhimî

KOLOĞLU O. Ş.

in: İslam Düşünce Atlası: Yeni Edisyon 3, ÜÇER İBRAHİM HALİL, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.857-860, 2022

2022

2022

Peygamberlere İman: Mucize ve Vahiy

KOLOĞLU O. Ş.

in: İslam İnanç Esasları, ASLAN İBRAHİM, KOLOĞLU ORHAN ŞENER, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.185-212, 2022

2021

2021

Fenâ Teorileri

Koloğlu O. Ş.

in: İslam Düşüncesinde Teoriler: Metafizik 3: Nedensellik, Rûh, Nübüvvet ve Meâd, TÜRKER Ömer, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.1539-1555, 2021

2021

2021

İbn Hazm'da Kümun ve Yaratma

KOLOĞLU O. Ş.

in: Dakîk'l-Kelâm: Kelam Kozmolojisi, ALTINTAŞ Ramazan, KANDEMİR Ahmet Mekin, Editor, Kitaparası, İstanbul, pp.185-206, 2021

2021

2021

Mu'tezile Ekolü

Koloğlu O. Ş.

in: İslam Düşüncesinde Teoriler: Metafizik 1: Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar, TÜRKER Ömer, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.15-38, 2021

2021

2021

Sıfat Teorileri

Koloğlu O. Ş.

in: İslam Düşüncesinde Teoriler: Metafizik 2: Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar, TÜRKER Ömer, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.957-978, 2021

2018

2018

İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Mezhebi

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Kelâm Tarihine Giriş

Koloğlu O. Ş.

Emin Yayınları, Bursa, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Klasik Kelâm’ın Günümüzde İhmal Edilen Bir Konusu: Teklif

Koloğlu O. Ş.

in: Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları, İlyas Çelebi - Mehmet Bulğen, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.276-281, 2017 Creative Commons License

2013

2013

Mutezile'de Akılcılık (Ya da: Aklîlik) Üzerine

Koloğlu O. Ş.

in: Akâid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, İlyas Çelebi,Mehmet Bulğen, Editor, Ensar Nesriyat, Bursa, pp.302-313, 2013 Creative Commons License

2011

2011

Cübbâîler in Kelâm Sistemi

Koloğlu O. Ş.

İSAM Yayınları, İstanbul, 2011 Creative Commons License

2003

2003

Kelâm'da Bilgi Problemi

Koloğlu O. Ş. (Editor)

Arasta Yayınları, Bursa, 2003 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi 1

KOLOĞLU O. Ş.

TÜBİTAK, pp.199-201, 2021

2021

2021

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi 2

KOLOĞLU O. Ş.

TÜBİTAK, pp.106-107, 2021

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi Cilt 1

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.129-131, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Temel İslam Ansiklopedisi Cilt 1

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.348-355, 2019 Creative Commons License

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Ek 1

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.616-619, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Ek 2

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.193-194, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Ek 1

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.229-231, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Ek 1

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.378-379, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Ek 2

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.594-595, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Ek 2

Koloğlu O. Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.417-419, 2016 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

NAZARİYAT İslâm Felsefe Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi

Publication Committee MemberJury Memberships

January-2024

January 2024

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ University

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ University

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ University

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ University

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ University

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Bursa Uludağ Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2021

May 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bursa Uludağ Üniversitesi