Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dondurma Hızının Teke Spermasının Morfolojisi ve DNA Bütünlüğü Üzerine Etkisi. 84-85

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (uluslararası katılımlı), Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.84-85

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Süperovulasyon Uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Koç spermasında dondurma hızının eritme sonrası akrozom ve kromatin bütünlüğü üzerine etkisi

IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, vol.58, pp.267-272

Liyofilize koç sperması kullanılarak intrastoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile in vitro embriyo üretimi

VI.ULUSLARARASI KATILIMLI REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2011

Boz İneklerde İki Farklı Süperovulasyon Uygulamasının Karşılaştırılması

6. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 May 2011

The use of progesterone-supplemented co-synch and ovsynch for estrus synchronization and fixed-time insemination in Saanen goat

14th Annual Conference of theEuropean-Societies-Domestic-Animals-Reproduction/22nd Annual Meeting of the EU-AI-Vets, Eger, Hungary, 15 - 22 September 2010, vol.45, pp.101 identifier

Farklı kriyoprotektif maddelerinin koç spermasının morfolojisi ve DNA bütünlüğü üzerine etkisi.

X. National Histology and Embryology Congress (with international participiants), Manisa/İzmir, İzmir, Turkey, 20 May 2010, pp.129

Seminal Plazma yumurta sarısı ve mevsimin Saanen teke spermasının dondurulabilirliği üzerine etkisi

V. Ulusal Reprodüksyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Elazığ, Turkey, 1 - 04 October 2009, vol.53, pp.369-374

Teke spermasının morfolojik değerlendirilmesinde farklı boyama metotlarının kullanılması

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, vol.22, pp.39-43

Sıfat sezonuna geçiş döneminde ve sıfat sezonunda koç spermasının dondurulabilirliğinin araştırılması

III.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, vol.22, pp.81-85

Metrics

Publication

110

Citation (WoS)

507

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

558

H-Index (Scopus)

14

Citation (Scholar)

61

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

14

Thesis Advisory

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals