Education Information

Education Information

 • 1991 - 2000 Doctorate

  Ankara University, Turkey

 • 1988 - 1991 Postgraduate

  Ankara University, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Metin içine yerleştirilen soruların teorik bilgiyi bağlamla ilişkilendirerek öğrenmeye etkisi

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 1991 Postgraduate

  Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin açıköğretim sistemine ilişkin tutumları

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German