Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”18. Yüzyılda Selâtin Evkafı Mukataalarının İşleyişi: Sultan Orhan Gazi Evkafı Mukataası Örneği”

18. Türk Tarih Kongresi/18th Turkish History Congress, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018 Creative Commons License

”18. Yüzyılda İnegöl’de Malikane Sisteminin İşleyişine Dair Tespitler”

Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, İnegöl/ Bursa, 14 - 16 January 2016, vol.2, pp.662-672

”18. Yüzyılda Hudâvendigâr Sancağı’nın Vakıf Reayası Yörükleri

Comité International Des études Pré-Ottomanes et Ottomanes Ciepo-22. Symposium, 4 October - 08 January 2016

18 Yüzyılda Osmanlı Taşra Yönetim Düzeni Açısından Hüdavendigâr Sancağı nda Yörükler

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Alcala, Spain, 1 - 05 October 2013, pp.58

” An Analysis of Social Structure The Âyan in Bursa 1770 1800”

MESA Middle East Studies Association of North America, Inc., Washington, United States Of America, 1 - 04 December 2011

Modernleşme Dönemi Bursasında Ulaşımdaki Gelişmeler

Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa, Turkey, 10 - 11 April 2009, pp.251-269

Books & Book Chapters

"16. Yüzyılın Sonlarında Kaplıca Subaşılığı"

in: Sultan III. Murad Dönemi ve Bursa, Ersin Gülsoy, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.683-706, 2021

”Nefsini İcâre Etmek: 16. Yüzyılın İkinci Yarısında İşçi ve İşveren Arasında Hizmet Sözleşmeleri”

in: Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Fırat Yaşa, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.547-558, 2020

”16. Yüzyılın İkinci Yarısında Hudâvendigâr Sancağı’nda Beytü’l-mâl Gelirlerinin Tahsili”

in: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Burcu Kurt, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.755-766, 2019

”Bursa Kadı Sicillerinin Işığında Yavuz Sultan Selim'in İpek Yasağı”

in: Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Günay, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.615-628, 2018

”Osmanlı Örfî Hukuku ve Kanunnâme-i Sultânî Ber -Mûceb-i Örf-i Osmânî”

in: Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Günay, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.552-565, 2017