15 ve 16 Yüzyıllarda İran İpek Yolunda Kervanlar


Alkan Günay N.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.11, pp.141-157, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This article focuses on the caravans which were going on Iran Silk Road in the 15th and 16th centuries. The trade route connecting Iran to Bursa, the caravan transport, animals used for transporting, problems about resting places and the risks of caravan trade are sub-titles of this article. I used Bursa court records, travel accounts and contemporary researches as sources.


Bu makalede 15. ve 16. yüzyıllarda İran İpek Yolu’nda işleyen kervanlar ele alınmıştır. İran’ı Bursa’ya bağlayan ticaret yolu, kervanların işleyişi, ulaşımda kullanılan hayvanlar, konaklama sorunları ve kervan ticaretinin riskleri yazının alt başlıklarını oluşturmaktadır. Konu ele alınırken kaynak olarak Bursa Şer‘iyye Sicillerinden, seyahatnamelerden ve telif eserlerden yararlanılmıştır