Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GÜNCEL VE DEĞİŞMEYEN SANCISI:KLİNİK UYGULAMALARDA KARŞILAŞILAN YASAL İHLALLER

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.344-345

The View on the Social Culture and Sexuality

International Conference on Public Health, bangok, Thailand, 5 - 07 July 2017

he

ÖHDER I. ULUSLARARASIIV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 16 April 2017

GÖÇMENLERDE SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE HEMŞİRELİK İ

ÖHDER I. ULUSLARARASIIV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 16 April 2017

TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE KADIN OLABİLMEK Kadının Ekonomik Temelde Adalet Arayışı

IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.128-130

Dünya Vatandaşlığı İle Yabancı Olma Arasındaki Sarkaç Göçmenlik

4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20 - 22 October 2016, pp.457-464

DÜNYA VATANDAŞLIĞI ile YABANCI OLMAARASINDAKİ SARKAÇ GÖÇMENLİK

4th International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 20 - 22 October 2016

Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Kadın Olabilmek Kadının Ekonomik Temelde Adalet Arayışı

IV.Uluslararası Felsefe Kongresi; Yoksulluk, Dayanışma Ve Adalet, Bursa, Turkey, 13 October - 15 November 2016, pp.128-130

EFFECT OF EXERCİSE AND DİET EDUCATİON GİVEN TO ADOLESCENT STUDENTS

The World Congress on Nursing & Healthcare, Dubai, United Arab Emirates, 18 - 20 April 2016

Effect of exercise and dıet educatıon gıven to adolescent students.

The World Congress on Nursing & Healthcare., Dubai, United Arab Emirates, 18 April 2016

EFFECT OF NUTRITION AND EXERCISE TRAINING ON ADOLESCENT STUDENTS

World Congress on Nursing and Healthcare,Dubai, UAE, Dubai, United Arab Emirates, 18 - 20 April 2016

HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DEĞER ETİĞİNİ NEDEN GEREKTİRİR

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015

Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik

12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliği, Turkey, 12 - 14 May 2015

The Importance of Research Ethics in Nursing

13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.0-153

Acil Servis Mimarisine İlişkin Beklentiler ve Standartlar

V. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, FETHİYE MUĞLA, Turkey, 13 - 16 October 2011

Yenidoğanda farmakolojik olmayan analjezi ve etik

2. UluslararasıTıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Turkey, 04 November 2009

Kor Demirden Bir Maşa

2. UluslararasıTıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009

Health Problems of a Child and Cultural Approach

International Congress on Intercultural Dialogue and Education., Turkey, 08 October 2009

Öğretim Elemanı ve Öğrencinin Seminer Değerlendirmesi Uyumlu mu?:Pilot Çalışma

VI.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi-Nevşehir 2008, Nevşehir, Turkey, 22 October 2008, pp.106

Hastane çalışanlarının sigara içme durumları ve nikotin bağımlılıkları

4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2012

Öğrencilerin yaz okuluna ilişkin görüş ve beklentileri.

4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 05 September 2007

Books & Book Chapters

Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

in: Sağlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar ve Beceriler, Yrd.Doç.Dr. Fatma Akça Ay, Editor, Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul, pp.176-190, 2015

Metrics

Publication

46

Project

1
UN Sustainable Development Goals