Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ecovillage Design and Applicability to Akçalar District of Bursa

Journal of Biological and Environmental Sciences, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel yerleşim alanlarında çevresel gürültünün belirlenmesi: Bursa Dikkaldırım Mahallesi örneği

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.792-804, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.847-856, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeşil Bir Villanın Tasarım Maliyetinin Klasik Villa Tasarım Maliyetiyle Karşılaştırılması

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals)

Atık Döküm Kumları İçin Uygun Bertaraf Yönteminin Maliyet Analizi İle Belirlenmesi: Bursa Örneği

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.5, no.2, pp.281-290, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evsel Katı Atık Yönetiminde Halkın Yaklaşımı: Bursa İli Örneği

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.9, no.1, pp.41-50, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bursa’daki Atık Döküm Kumlarının Endüstriyel Simbiyoz İle Hazır Beton Üretiminde Hammadde Olarak Kullanımı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.99-110, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, pp.557-568, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bahçeli Bir Konut Örneğinde Yağmur Suyu Hasadı

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.209-215, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Parklarındaki Gürültünün Değerlendirilmesi: HüdavendigarParkı Örneği

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.3, pp.109-117, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atıksuların Arıtımı ve Yeniden Kullanımında Halkın Görüşü: Bursa Örneği Araştırması

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.4, no.2, pp.123-132, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa’da Su Kullanımının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.965-973, 2017 (Other Refereed National Journals)

El Baskısı İşletmelerinden Kaynaklanan Tekstil Atıksularının UV/H2O2 Prosesiyle Arıtılabilirliğinin Yapay Sinir Ağları İle Araştırılması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.201-212, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bursa Bölgesindeki Bitkisel Atık Yağların Değerlendirilme Potansiyellerinin Beli

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.34, pp.159-164, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa İli Su Kaynaklarının Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Treatment Alternatives of Olive Mill Wastewater OMW A Review

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, vol.2, no.2, pp.279-290, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bursa İlçe Belediyesi Örneğinde Karbon Ayak İzi

XIII. Ulusal - I. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 October 2019 Sustainable Development

Environmental Effects of Heavy Metals and Removal from Industrial Wastewater

Third International Mediterranean Natural Sciences,Health Sciences and Engineering Congress (MENSEC III), Podgorica, Montenegro, 18 - 20 June 2019

Determination of Consciousness Levels of Associate Students on Environmental Pollution: Example of Bursa Uludag University

Third International Mediterranean Natural Sciences,Health Sciences and Engineering Congress (MENSEC III), Podgorica, Montenegro, 18 - 20 June 2019 Sustainable Development

GEMİ ATIKSULARINDAN PETROL TÜREVLİ BİLEŞİKLERİN GERİ KAZANIMI

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018 Sustainable Development

Dalga Enerjisinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu

Uluslararası Suve Çevre Kongresi, 22 - 24 March 2018

EVALUATION OF VEGETABLE WASTE OILS IN VARIOUS COUNTRIES

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 14 - 16 August 2017

Particulate Matter Emissions from Dairy Cattle Barns in Winter Season

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 14 - 16 August 2017

NOISE LEVEL IN A DISTRICT OF BURSA

International Science and Technology Conference, 17 - 19 July 2017

PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM LAYING HENSHOUSES IN SUMMER SEASON

International Science and Technology Conference, 17 - 19 July 2017

Investigation of oxidation and mineralization of the pesticide dimethoate, an endocrine disruptor, using response surface methodology and Fe2 process

Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics ans SECOTOX Conference, 25 - 30 June 2017

Determination of occupational exposure to ammonia in winter season for workers in broiler houses

III. International Conference on Engineering and Natural Science, 3 - 07 May 2017

Determination of Noise Pollution in an Urban Park of Bursa

III. International Conference on Engineering and Natural Science, 3 - 07 May 2017

Particulate Matter Emissions from Three Broiler Houses in Summer Season

III.International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3 - 07 May 2017

Determination of Noise Pollution around the Hospital in Bursa

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8 - 10 May 2017

Investigation of Environmental Effects of Pesticide Usage

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8 - 10 May 2017

Investigation of Treatability of Wastewater from Slaughterhouses

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8 - 10 May 2017 Sustainable Development

Investigation of Reuse of Waste Foundry Sand in Turkey

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8 - 10 May 2017

Treatment Alternatives of Landfill Leachate

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 August - 03 September 2016

Sustainability in Water Resource Management Bursa Case Study

International Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM), 26 - 28 October 2016 Sustainable Development

Fenolik Bileşiklerin Hidroksil ve Sülfat Radikalleri İle Giderimi

IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Zeytin Karasuyundan Fenolik Bileşiklerin Giderimi

IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Mezbahalardan Kaynaklanan Atık suların Arıtılabilirliği

IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Atık Sular Su Kirliliği ve Çevresel Etkileri Nilüfer Çayı Örneği

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 12-14 Kasım 2013, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, pp.278

Evaluation of Historical Perspective of Water Supply Systems in Bursa Turkey

International Environmental Sciences Semposium of Van, Van, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.112-114

Tarımda Kullanılan Pestisitlerin Çevresel Etkileri

12. Ulusal KültürTeknik Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014

Zeytin Karasuyunun Arıtımı Prosesi

Uludağ Üniversitesi I. Bilgilendirme ve ARGE Günleri, Turkey, 01 January 2011

Düzenleme kurulu üyeliği

Ulusal Genç Araştırmacılar Mühendislik ve Eğitim Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007