Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2015 - 2021 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2010 - 2015 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

 • Undergraduate Hadis Usulü

 • Undergraduate Hadis Tarihi

 • Undergraduate Hadis I

 • Postgraduate Rivayetü’l-Hadis İlimleri ve Liteatürü

 • Postgraduate Dirâyetü’l-Hadis İlimleri ve Liteatürü

 • Undergraduate HADİS III

 • Undergraduate Hadis VI

 • Undergraduate Hadis Tarihi

 • Postgraduate Rivâyetüü’l-Hadis İlimleri ve Literatürü

 • Doctorate Hadis Metinlerinde Ravi Hataları

 • Undergraduate Hadis I (Eski)

 • Undergraduate HADİS V

 • Postgraduate Dirayetü’l-Hadis İlimleri ve Literatürü

 • Doctorate HADİS TENKİDİ KRİTERLERİ

 • Undergraduate Hadis Usulü

 • Postgraduate Rivâyetü’l-Hadis İlimleri ve Literatürü