Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cami Çocuk Yakınlaşmasında Ailenin Önemi

Diyanet Aylık Dergi , vol.25, pp.20-22, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençlerde İnternet Bağımlılığı

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.292-300

”Din Eğitimi” Tamlamasındaki ”Din” Kavramı Üzerine

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (4. International Contemporary Educational Research Congress), Muğla, Turkey, 4 - 07 November 2018, pp.700-714

Din Kültürü Ediniminde Brentwood School (İngiltere) Gözlemleri

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Asos, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.164-177

İlahiyat Öğrenimi Gören Gençlere Göre Din Hizmeti Veren Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Etkinlikleri

3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), Skopje (Üsküp), Macedonia, 9 - 11 July 2018

Dezavantajlı Bireylerle Etkileşimde Din Görevlisi Adayı Öğrencilerin Görüşleri

4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.24

An Outlook on Attitudes towards Different Cultures at Schools Conductıng Alternative Educatıonal Approaches

4th Annual International Conference on Social Sciences, Atina, Greece, 24 - 27 July 2017

DİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN VE DİN GÖREVLİSİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİRLİKTE DİN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI

IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH (9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ), Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.92-102

ALTERNATİF OKULLARDA DİN EĞİTİMİNDE ÖRTÜK ÖĞRENME VE İNGİLTERE GÖZLEMLERİ

IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH (9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ), Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.86-91

AN OUTLOOK ON DIFFERENT CULTURES IN EDUCATOIN AT SCHOOLS CONDUCTING ALTERNATIVE EDUCATIONAL APPROACHES

4th Annual International Conference on Social Sciences, Atina, Greece, 24 - 27 July 2017, pp.45

Intercultural Religious Education (Bursa Sample)

The European Conference on Ethics, Religion Philosophy, ecerp 2016, Brighton, United Kingdom, 4 - 06 July 2016, pp.41-47

Thoughts and Practices of Religious Education in Alternative Schools in Turkey

The European Conference on Ethics, Religion & Philosophy, ecerp 2016, Brighton, United Kingdom, 4 - 06 July 2016, pp.49-55

Türk Tarihinde ve Gelecekte Değerler Eğitimi

II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 September 2015, pp.305-316

Türk Kültüründeki Eğitim Anlayışlarıyla Alternatif Eğitim Anlayışlarının Karşılaştırılması

II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 September 2015, pp.296-304

Erken Çocukluk Eğitiminde Kültür Edinimi ve Bir Uygulama

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.95

Uluslararası Bakalorya Okullarında Din Ve Ahlak Eğitiminde Örtük Program Uygulamaları

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.158-167

Kuşaklararası Din Eğitimi Modeline Duyulan İhtiyaç

Kuram ve Uygulama Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri, Konya, Turkey, 8 - 09 May 2009, pp.208-221

Books & Book Chapters

PEDAGOJİK DÜALİZMİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: İlahiyat Alanındaki Gelişmeler, Prof. Dr. Mehmet Akgül, Editor, PLATANUS PUBLISHING, Ankara, pp.34-55, 2023

Toplumsal Değişme Bağlamında Sosyal Medya Uygulamalarının Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kavram: "Medya Dindarlığı" Üzerine Bir Değerlendirme

in: Filoloji Alanında Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Nejdet Keleş, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.121-143, 2022

Hükümlü ve Tutukluların Rehabilitasyon ve Resosyalizasyonunda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Rolü

in: CEZAEVİ HİZMETLERİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK, Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Ali Ayte, Halil Ekşi, Editor, DEM Yay., İstanbul, pp.259-286, 2019

Mantık ve Etiğin Işığında Din Eğitimine Bakış

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II, Behset KARACA, Emel İSLAMOĞLU, Cemal İYEM, Editor, Berikan Yay., Ankara, pp.359-370, 2019

Theology Students’ Views About Competence On Multicultural And Multi-faith Issues

in: New International Studies On Religions And Dialogue In Education, Ubani, Martin, Editor, Waxmann, Münster, pp.95-110, 2018

GENÇLERLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek (Education, Youth and Future), Nevide Akpınar Dellal, Özgür Yıldız, Editor, LAMBERT Academic Publising, Düsseldorf, pp.110-122, 2018

Uluslararası Bakalorya Ortaokullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Kazanma Yolları

in: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, Cem CAN, Abdurrahman KİLİMCİ, Editor, DETAY YAYINEVİ, Ankara, pp.249-256, 2016

Yükseköğretimdeki Dil ve Kültür Derslerinin Güncel Sorunlar Karşısında Yeri ve Önemi

in: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, Cam CAN, Abdurrahman KİLİMCİ, Editor, DETAY YAYINEVİ, Ankara, pp.228-234, 2016

Metrics

Publication

44

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

15

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals