Kur’an’da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi


Şanver M.

Pınar Yayınları, İstanbul, 2001

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2001
  • Publisher: Pınar Yayınları
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, “Kur’an’da Tebliğ Metodları” adıyla Doktora tezi olarak hazırlamış ve daha sonra “Kur’an’da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi” ismiyle kitaplaştırmıştır.

Çalışma, başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kavramsal bilgiler verilmekte, tebliğ ve benzeri kavramlarla metod kavramı ve mahiyeti, Kur'an'ın bakışıyla insanın bireysel ve sosyal özellikleri ve bunların insanın tutumuna etkileri üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, tebliğ ve eğitim çalışmaları esnasında muhatabı etkilemede psikolojik etkisi olan, tebliğci ve eğitimcide bulunması gereken ve tebliğin içeriğinin sahip olması öngörülen özellikler ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise, Kur'an'da yer alan başlıca tebliğ metodları ve bu metodların dayandığı temel prensipler incelenmektedir.

Sonuç olarak, Kur’an’ın tebliğ ve eğitimde dikkate aldığı ilke ve yöntemler, insanın yapısı ve fıtratına göre şekillendiği ve oluştuğu; dolayısıyla tebliğci ve eğitimcilerin, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve pedagojiyi iyi bilmek ve diğer sosyal bilimlerden de uzak kalmamak, kısaca insanı iyi tanımak göreviyle karşı karşıya oldukları vurgulanmaktadır.