SOSYAL HİZMET VE DEZAVANTAJLI BİREYLERLE ETKİLEŞİM KONUSUNDA DİN GÖREVLİSİ VEYA DİN EĞİTİMCİSİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ


Şanver M. , Sarıtunç B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.2, pp.373-384, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.373-384

Abstract

Bu çalışmada din görevlisi veya din eğitimcisi adayı olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyal hizmet kapsamında dezavantajlı bireylerle çalışma konusundaki hazırbulunuşluğu ve istekliliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine anket uygulanmış ve veriler nicel yöntemle analiz edilmiştir.