Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Donmuş boğa spermasında plazma membran sağlamlığının morfolojik bulgularla karşılaştırılması

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.51-55, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dondurulmuş çözündürülmüş köpek spermasının boyama ve fikzasyon işlemlerinden sonra değerlendirilmesi 22 27 31 2003

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.27-31, 2003 (Other Refereed National Journals)

Haflinger ve İngiliz Kısraklarda Bazı Reprodüktif Özellikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.79-82, 1999 (National Refreed University Journal)

An investigation on effect of gonadotropin releasing hormone (GnRH), applied different times, on the fertility of ewes

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.81-88, 1993 (National Refreed University Journal)

An investigation on estrus induction and artificial insemination of imported ewes

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.143-148, 1992 (National Refreed University Journal)

Investigations of spermatogical characteristics and fertility of ram semen diluted by adding various levels of vitamin E

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.123, pp.91-98, 1991 (National Refreed University Journal)

Effect of ejaculation frequency on some spermatological characteristics in rams

Hayvancılık Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.35-37, 1991 (Other Refereed National Journals)

Investigations of spermatological characteristics and fertility of ram semen dilueted by adding various levels of alfa-chymotrypsin

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.123, pp.83-90, 1991 (National Refreed University Journal)

Studies on some andrological characteristics of imported ram from different breeds

Hayvancılık Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-18, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dondurma Hızının Teke Spermasının Morfolojisi ve DNA Bütünlüğü Üzerine Etkisi

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.84-85

Dondurma Hızının Teke Spermasının Morfolojisi ve DNA Bütünlüğü Üzerine Etkisi. 84-85

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (uluslararası katılımlı), Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.84-85

Teke spermasının morfolojik değerlendirilmesinde farklı boyama metotlarının kullanılması

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, vol.22, pp.39-43

Books & Book Chapters

Fertilite ve İnfertilite

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Ünviniversitesi, pp.138160, 2014

Reprodüksyonun Yönetimi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.162-185, 2014

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.40-59, 2014

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.18-38, 2014

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.38-54, 2011

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Acık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1391, pp.20-37, 2011