Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

 • 2014 - 2014 Associate Professor

  Mus Alparslan University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Phılosophy

Courses

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Girşi

 • Postgraduate Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları

 • Doctorate İslam Felsefesinde Varlık Teorileri

 • Undergraduate İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Doctorate İslam Felsefe Metinleri

 • Postgraduate İslam Felsefesinin Aristocu ve Yeni Platoncu Kaynakları

 • Doctorate İslam Dşünce Okulları

 • Undergraduate İslam Felsefesi Tarihi