Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖL.

 • 2014 - 2020 Associate Professor

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖL.

 • 2014 - 2014 Associate Professor

  Mus Alparslan University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Phılosophy

 • 2010 - 2014 Assistant Professor

  Mus Alparslan University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Phılosophy

Managerial Experience

 • 2021 - 2025 Fakülte Kurulu Üyesi

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖL.

 • 2021 - 2024 Assistant Manager of Research and Application Center

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖL.

 • 2019 - 2022 Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖL.

 • 2010 - 2011 Vice Dean

  Mus Alparslan University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Phılosophy

Courses

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Giriş

 • Postgraduate Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları

 • Postgraduate İslam Felsefesinin Aristocu ve Yeni Platoncu Kaynakları

 • Undergraduate History of İslamic Philosophy

 • Undergraduate İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Doctorate İslam Felsefesinde Varlık Teorileri

 • Doctorate İslam Düşünce Okulları

 • Undergraduate Türkiye'de İslamcı Düşünce

 • Undergraduate History of İslamic Philosophy

 • Doctorate İslam Felsefe Metinleri

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Giriş

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Giriş

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Giriş

 • Undergraduate Edebiyat ve Felsefe

 • Undergraduate İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Giriş

 • Undergraduate İslam Düşünce Tarihine Giriş

 • Undergraduate Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Undergraduate Güncel Dini Konular

 • Undergraduate İslam'da Bilim Tarihi

 • Undergraduate Modern Muslim Thinkers

 • Undergraduate Güncel Dini Konular

 • Doctorate İslam Felsefesinde Varlık Teorileri

 • Doctorate İbn Sina Mantığı

 • Undergraduate İlahiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate İlahiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri