Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate RESİM IV

 • Postgraduate ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE YENİ EĞİLİMLER

 • Postgraduate TEZ DANIŞMANLIĞI

 • Undergraduate SANAT ESERLERİNİ İNCELEME

 • Undergraduate RESİM II

 • Undergraduate DESEN V

 • Undergraduate DESEN VI

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ

 • Undergraduate RESİM I

 • Postgraduate RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ

 • Undergraduate RESİM III

 • Postgraduate ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI

 • Postgraduate SANAT VE KÜLTÜR

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate MEKAN VE KOMPOZİSYON

 • Postgraduate SERBEST RESİM TEKNİKLERİ