Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Activity Suggestion Decision Support System Design In Online Learning Environment

Electronic Letters on Science and Engineering, vol.15, no.3, pp.8-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

HIYERARŞIK KÜMELEME ANALIZI ILE OECD ÜLKELERININ BILGI EKONOMI İNDEKSLERINE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

PARADOKS EKONOMI, SOSYOLOJI VE POLITIKA DERGISI, vol.14, pp.73-86, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

E-Devletin Benimsenmesi: Sağlık Alanında Bir Uygulama

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.211-223, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of College Students’ Capability of Self-Leadership

International Journal on Lifelong Education and Leadership, vol.4, no.2, pp.32-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of Students’ Online Learning Readiness Based on Their Emotional Intelligence Level

Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.32-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of the Lifelong Learning Tendency ofCollege Students

Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.19-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.4, pp.1561-1572, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERDE MOBİL DEVLETUYGULAMALARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE AMPİRİKBİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.223-234, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Use Of Web 2.0 Tools In Local Government: An Empirical Study In Turkish Municipalities

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, pp.213-232, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Geleceğin Dünyasında Eğitim Sanal Gerçeklik

2023, no.113, pp.70-72, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Game, Game Based Learning and Gamification

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017, pp.127-134

Investigate for Aplication of Industry 4.0 With Data Mining: Literature Review

4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017

Analysis of Students’ Online Learning Readiness Based onTheir Emotional Intelligence Level

3 rd International CONFERENCE on LIFELONGLEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, 12 - 14 September 2017, pp.154

Investigation of the Lifelong Learning Tendency of College Students

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.97

Investigation of the Capability of Self-Leadership of College Students

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.97

Activity Suggestion Decision Support System Design In The Online LearningEnvironment

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.76

Comparison of Features According to Specific Mass of Open Online Cources Software

6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016

Technology Leadership of Education Administers and Innovative Technologies in Education A Case Study of Çorum City

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016

Çevrimiçi Oyun Bozukluğu Ölçeği Kısa Formu Internet Gaming Disorders Short Form IGDSSF9 nun Türkçe ye Uyarlanması

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 May 2016, pp.573-587

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Ders Takip Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.347-353

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Metin Madenciliği ile Bilgi Haritalama

BİLİŞİM 2015 CITEX 2015 – TBD 32. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI, Turkey, 3 - 05 December 2015

Türkiye de ve Dünya da Sayısal Uçurum

2. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1470-1480

Türkiye de Mobil Belediyecilik Büyükşehir Belediyeleri İncelemesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.940-945

Türkiye ve Dünya da Sayısal Uçurum

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.1470-1480

Öğrencilerin Sosyallikleri ile Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluk Alt boyutları Arasındaki İlişki

III. INTERNATIONAL INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIESTEACHER EDUCATION SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

TÜRKİYE VE DÜNYA DA SAYISALUÇURUM

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015

Sayısal Bölünüyor muyuz

III. INTERNATIONAL INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIESTEACHER EDUCATION SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN E DEMOKRASİ GELİŞİM MODELLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

12. Kamu Yönetimi Forumu, Kuşadası, Aydın, Turkey, 12 - 14 September 2014, pp.550-569

MySQL Workbench ile Veri Modeli Oluşturma ve Veri Tabanı Yönetimi

8. International ComputerInstructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Türkiye deki üniversitelerin teknoloji yoğun uzaktan eğitim uygulamalarında temel yönelimler

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 26 - 28 June 2013, pp.235

Uzaktan yükseköğretimde uygulanan öğrenme öğretme süreçlerinin temel karakteristikleri ve sorunları

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Books & Book Chapters

Model Proposal for Control Planning with Multi-LayeredArtificial Neural Networks in Inspection

in: Advances in Social Science Research, KRYSTEV, Viliyan DINU, Mihaela S. EFE, Recep ATASOY, Emin, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.372-390, 2020

Applications of Data Mining in E-Commerce

in: Social Sciences Researches in the Globalizing World, Marin Rusev Eric Straus Cevdet Avcıkurt Abdullah Soykan Bekir Parlak, Editor, Sofia, St. Kliment Ohridski University Pess, Sofija, pp.778-791, 2018

Veri Madenciliğine Giriş

in: RapidMiner ile Veri Madenciliği, Çelik, Ufuk Akçetin, Eyüp Gök, Murat, Editor, Pusula, İstanbul, pp.17-28, 2017

Veri Madenciliği ve Korelasyon

in: RapidMiner ile Veri Madenciliği, Çelik, Ufuk Çetin, Eyüp Gök, Murat, Editor, Pusula, İstanbul, pp.67-80, 2017