General Information

Institutional Information

Unit
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ
Department
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Program
Bilişim Sistemleri