Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARTIŞILAN HADİS MESELELERİ AÇISINDAN YİRMİNCİ ASRIN İLK YARISINDA MAĞRİB

GÜNCEL HADİS MESELELERİ VE BABANZÂDE AHMED NAÎM, Diyarbakır, Turkey, 5 November - 07 December 2021, pp.124-125

Ebu’l-Feyz Ahmed İbn Sıddîk el-Gumârî (1902-1960) ve Hadisçiliğ

II. Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 November 2020