Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE RELATIONSHIPS BETWEEN PH STATUS OF SOIL IN TEA PLANT CULTIVATING PROVINCES AND SOIL PROPERTIES IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.29, no.3, pp.1734-1740, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of Analytical Methods for Boron Determination in Maize Shoots

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.48, no.21, pp.2573-2581, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The evaluation of the elemental sulfur and gypsum effect on soil pH, EC, SO4-S and available Mn content

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.1, pp.572-575, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Metal Concentrations in Surface Sediments of Beyler Reservoir (Turkey)

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.88, no.2, pp.193-197, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MAJOR AND MINOR ELEMENT CONCENTRATIONS IN FERMENTED SHALGAM BEVERAGE

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.15, no.4, pp.903-911, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Selenium Concentration of Garlic Bulbs Grown in Different Parts of Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, no.8, pp.6563-6568, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of salt stress on growth and ion distribution and accumulation in shoot and root of maize plant

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.7, pp.584-588, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Calcium on the Alleviation of Boron Toxicity and Localization of Boron and Calcium in Cell Wall of Wheat

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.37, no.2, pp.99-103, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mineral and trace element contents of the edible me-at of frozen shellfish

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.83, no.12, pp.1298-1299, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Bursa İli Gürsu İlçesi Armut Bahçelerindeki Potansiyel Mikro Bitki Besin Elementi Eksiklikleri

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, no.1, pp.107-118, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Increasing Application Doses of Borax and Boric acid on Nutrient Element Uptake of Maize (Zea mays L.)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.45-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de sarımsak tarımı yapılan toprakların verimlilik durumu

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.5, no.2, pp.93-100, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of elemental sulphur and rock phosphate application on phosphorus nutrition of maize

RADOVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, vol.66, no.1, pp.218, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarımda Organik Madde ve Tavuk Gübresi

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, vol.10, pp.9-13, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Selenyumca Zenginleştirilmiş Sarımsak Üretimi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.19-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kastamonu Taşköprü Yöresinde Yetiştirilen SarımsakBitkisinin Selenyum İçerikleri ve Bazı Toprak ÖzellikleriArasındaki İlişkiler

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.39-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarımda Gübre Çevre İlişkileri

Tarım Türk Dergisi, vol.34, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Bursa ili alüviyal tarım topraklarının verimlilik durumları ve potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.115-130, 2010 (Other Refereed National Journals)

Variations in Proline Chlorophyll and Mineral Elements Contents of Wheat Plants Grown under Salinity Stress

Journal of Agronomy, vol.6, no.1, pp.137-141, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salinity Induced Stomatal Resistance Proline Chlorophyll and Ion Concentrations of Bean

International Journal of Agricultural Research, vol.2, no.5, pp.483-488, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of NaCl on Stomal Resistance and Proline Chlorophyll Na Cl and K Concentrations of Lentil Plants

Journal of Agronomy, vol.6, no.2, pp.378-381, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amonyumlu Gübreleme ve Nitrifikasyon İnhibitörünün Kaya Fosfatın Çözünürlüğü Üzerine Etkisi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.97-108, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İznik yöresi sulamada kullanılan değişik su kaynaklarının kalite özelliklerinin belirlenmesi

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.8, no.3, pp.212-217, 2002 (Other Refereed National Journals)

İznik Yöresinde Sulamada Kullanılan Değişik Su Kaynaklarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.8, no.3, pp.212-217, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARIMSAL ÜRETİMDE ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX.Teknik Kongresi, Turkey, 13 - 17 January 2020

Erik Ağaçlarında (Prunus domestica L.) Bor Hareketliliği

International Symposium on Boron, Turkey, 17 - 19 April 2019

Zinc Status of Tea Plant Leaves and Tea Farming Soils in The East Black Sea Region of Turkey

The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration, 7 - 10 November 2017, pp.182

High Row Spacing Diminish the Yield and some nutrient Uptake of Sunflower Cultivars

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, vol.1, pp.253

Effectes of Increasing Application Doses of Boron Sources on Maize Nutrition

27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.109

Effects of Increasing Application Doses of Boron Sources on Maize Nutrition

27 th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.109

Effect of Different Sulphur Forms on Soil Reaction and Micronutrient Availability

27th International Scientific Expert Congress of Agririculture and Food Industry, 26 - 28 September 2016

EFFECT OF ELEMENTAL SULPHUR AND ROCK PHOSPHATEAPPLICATION ON PHOSPHORUS NUTRITION OF MAIZE

26 th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, pp.110

Atık Sular Su Kirliliği ve Çevresel Etkileri Nilüfer Çayı Örneği

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 12-14 Kasım 2013, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, pp.278

Screening of anti-oxidative effects of boron treatment in Camellia sinensis L

FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, France, 30 August - 04 September 2014, vol.281, pp.597-598 identifier

Effect of Elemental Sulfur Application on the Growth and Some Microelements Uptake of Maize

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013

Humus Efficiency on Nutrient Uptake of Maize Under Saline and Calcareous Soil Conditions

1ST Central Asia Congress On Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, vol.2, pp.417-424

Toprak Bitki Su ve Gübre Analiz laboratuvarı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, vol.1, pp.209-0 Sustainable Development

Determination of nutritional status of some horticultural crops irrigated with various water resources around İznik region

International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivitiy. Workshop on Environmental Impact of Water Quality, Irrigation Practices, Soil Type and Crop Interactions, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2000, vol.1, pp.75-0

Effects of various zinc compounds rates and application methods on zinc and some nutrients contents of maize via soil

Xth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition., Cairo, Egypt, 8 - 13 April 2000, vol.1, pp.57-0

Effects of foliar application of different zinc compounds and rates on zinc and some nutrients contents of maize

Xth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition, Cairo, Egypt, 8 - 13 April 2000, vol.1, pp.225-0