Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2012 - 2020 Associate Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2011 - 2012 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 1999 - 2011 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Courses

 • Undergraduate Gübreler ve Gübreleme

 • Undergraduate Tarla Çayır ve Mera Bitkilerinin Gübrelenmesi

 • Doctorate Meyve Yetiştiriciliğinde Beslenme

 • Postgraduate Toprak Analizleri

 • Undergraduate Organik Tarımda Gübreleme

 • Undergraduate TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ