Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

 • 2012 - 2020 Associate Professor

  Bursa Uludağ University, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

 • 2011 - 2012 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

 • 1999 - 2011 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Bursa Uludağ University, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

Courses

 • Doctorate İleri Bitki Metabolizması

 • Undergraduate verimlilik analizi ve değerlendirmesi 2

 • Undergraduate Gübreler ve Gübreleme

 • Undergraduate Tarla Çayır ve Mera Bitkilerinin Gübrelenmesi

 • Doctorate Meyve Yetiştiriciliğinde Beslenme

 • Postgraduate Toprak Analizleri

 • Undergraduate Organik Tarımda Gübreleme

 • Undergraduate TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ