Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Kurumlarındaki Sosyal Sermayenin Sağlık Çalışanlarının ‘Çıkış, Konuşma, Sadakat, İhmal’ Tepkilerine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 5th International 15th National Congress on Health and Hospital Administration, Ordu, Turkey, 13 October 2022 - 15 October 2023

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kalite Algılarının Belirlenmesi

3. Ulusal Hemşirelik Yönemi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 September - 11 October 2023

SAĞLIK KURUMLARINDAKİ SOSYAL SERMAYENİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ‘ÇIKIŞ, KONUŞMA, SADAKAT, İHMAL’ TEPKİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

5th International 15th National Congress on Health and Hospital Administration, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.227-235

-İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ ALAN KARACİĞER NAKLİ HASTALARINDA FARKLI YAŞ GRUPLARININ TEDAVİYE UYUMU

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XII. KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.83

Metrics

Publication

8
UN Sustainable Development Goals