Education Information

Education Information

 • 1991 - 1997 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012 Altyapı Projeleri Proje Yazma Eğitimi,

  Project Management , BEBKA

 • 2012TSE EN ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı,

  Measurement and Evaluation , Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü.

 • 2012Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,

  Project Management , Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü.

 • 2011Zaman Yönetimi,

  Personal Evolution , Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü.

 • 2011Advanced Technical Course For Olive Oil Tasters,Organizzazione Nazionale Assagiatory Olio Di Oliva.

  Vocational Training , Organizzazione Nazionale Assagiatory Olio Di Oliva.

 • 2010Zeytinyağı Duyusal Analiz Teknikleri Eğitimi

  Vocational Training , (Yağ Enstitüsü-Sevilla,Ulusal Tüketici Enstitüsü Madrid, Tarım ve Su İşleri Bakanlığı İspanya)TAIEX-KKGM.

 • 2010Technical Course For Olive Oil Tasters,

  Vocational Training , Organizzazione Nazionale Assagiatory Olio Di Oliva.

 • 2009 Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme,

  Quality Management , Kalder, Ulusal Kalite Hareketi.

 • 2009Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme,

  Quality Management , Kalder, Ulusal Kalite Hareketi.

 • 2009Kimyasal Analizlerde Metod Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği,

  Measurement and Evaluation , Tübitak-MAM

 • 2009Problem Çözme Teknikleri,

  Project Management , Sigma Center Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.

 • 2008Advanced Technical Course For Olive Oil Tasters,

  Vocational Training , Organizzazione Nazionale Assagiatory Olio Di Oliva.

 • 200811 Ocak 2008, TS EN ISO 22000,

  Quality Management , U.Ü.Z.F. Gıda Mühendisliği Bölümü .

 • 2007TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkik Eğitimi,

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2007Technical Course For Olive Oil Tasters, Analysis of Olive Oil Standart Guide For Selection, Training and Monitoring of Skilled Virgin Olive Oil Tasters (obtained of score of 05), Organizzazione Nazionale Assagiatory Olio Di Oliva.

  Vocational Training , Organizzazione Nazionale Assagiatory Olio Di Oliva.

 • 2006 Araştırma Yönetimi,

  Project Management , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.

 • 2006 Gaz Kromotografisi ile Yağlarda Sterol ve Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini,

  Vocational Training , Mersin İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

 • 2006Zeytinyağında Saflık Kriterleri, Yağ Asitleri Kompozisyonu, Tahin Helvasında Susam Yağı Yerine Kullanıldığı İddia Edilen Diğer Yağların Tespiti,

  Vocational Training , EGE Gıda Analiz Laboratuvarı.

 • 2005TS EN ISO/IEC 17025 Eğitimi,

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2005Campylobacter Detection,

  Vocational Training , Central Science Laboratory York-England.

 • 2004Peynirlerde Campylobacter aranması,

  Vocational Training , İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü.

 • 2003Bitki Biyogüvenlik Araştırmaları Uygulamalı Eğitim Programı-IV,

  Vocational Training , Tübitak-MAM

 • 2003Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı,

  Vocational Training , (Mr.Michel FONDU), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.

 • 2002Bitki Biyogüvenlik Araştırmaları Uygulamalı Eğitim Programı-III,

  Vocational Training , Tübitak-MAM

 • 1998Kalite Güvencesi Yönetimi-

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü