Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Grip Sezonunda Dolaşan Diğer Solunum Solunum Virüsleri

in: VİRAL PNÖMONİLER, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) 2021/2 GÜNCEL GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ KİTAPLARI, Bölüm Editörleri: BÜLBÜL Yılmaz, BURUK, Celal Kurtuluş, ERÇEN DİKEN Özlem. Kitap Editörleri:KARADAĞ Mehmet, ERBAYCU Ahmet, AKKOYUNLU Muhammed Emin, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.15-25, 2021

COVID-19 Tanısında Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri

in: COVID-19, Ursavaş A, Akalın H., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.85-95, 2021 Sustainable Development

SARS-CoV-2 Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı

in: Sürekli Tıp Eğitimi Pandemi Kitabı: Multidisipliner COVID-19, Heper C., Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Rota Ofset, Rota Barışçı Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş, Bursa, pp.23-62, 2020 Sustainable Development

BÖLÜM 22 Parazitoloji, Kan ve Doku Parazitleri

in: Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, Ahmet Başustaoğlu, A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1418-1492, 2017

Klinik Örneklerde Chlamydia ve Virüslerin Direkt Saptanması

in: Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı 1-2-3, Lynne S. GarciaIsenberg, Editor, Atlas Kitapçılık, pp.1540-1546, 2014

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

118

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

124

H-Index (Scopus)

5

Project

6

Thesis Advisory

2

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals