Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endülüs Kıraat Ekolüne Katkıları Bağlamında Ebû Abdı̇llah İbn Şüreyh

Ankara Bilim Üniversitesi 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi / Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Elazığ, Turkey, 11 - 12 March 2022, vol.1, pp.92-93

Ḥırzü’l-Emânî’nin Et-Teysîr’e Kıyasla Ziyadeleri: Türleri ve Pratikteki Durumları Üzerine Bir İnceleme

5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 12 - 13 March 2022, vol.1, pp.75-76