Prof.

HALİL İBRAHİM ACAR


İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İslam Hukuku

Education Information

1990 - 1994

1990 - 1994

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), Turkey

1976 - 1982

1976 - 1982

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1994 - 2012

1994 - 2012

Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1998 - 2004

1998 - 2004

Associate Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi

1994 - 1998

1994 - 1998

Assistant Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

1983 - 1994

1983 - 1994

İlçe Müftüsü, Kur'an Kursları Müdürü

Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İl Müftülüğü

Courses

Doctorate

Doctorate

İSLAM HUKUKUNDA İÇTİHAD FELSEFESİ

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I

Postgraduate

Postgraduate

MUKAYESELİ İSLAM CEZA HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM İBADET ESASLARI

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM VE CEZA HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuk Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM HUKUK USULÜ

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Doctorate

Doctorate

İSLAM AİLE HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I(Eski)

Undergraduate

Undergraduate

Hitabet ve Mesleki Uygulama I

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2018

2018

KUR’AN’A GÖRE KADIN VE SİYASET

ACAR H. İ.

Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, pp.19-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

ÖRTÜNME KONUSUNDA BAZI MÜLAHAZALAR

Acar H. İ.

Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, no.13, pp.1-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Ailede sadakat ve Güven (Kur’an ve Sünnet Bağlamında)

ACAR H. İ.

Turkish Studies-Sosyal Bilimler, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Kadının Kocasına Hizmet Etme ve Ev İşlerini Yapma Zorunluluğu Hakkında Değerlendirmeler

ACAR H. İ.

Turkısh Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, pp.39-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Seferilikte Mesafe Ve Zaman Kriteri ile İlgiliDeğerlendirmeler

ACAR H. İ.

Turkısh Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, pp.37-52, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Nikahla İlgili Bir Hadisin Günümüz Perspektifinden Anlaşılması Hakkında

ACAR H. İ.

Akademik Araştırmalar Dergisi, no.52, pp.145-159, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Zekatın Önemi, Temel İhtiyaçlar Ve Nisab Miktarıyla İlgili Değerlendirmeler

Acar H. İ.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.129-141, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Declaration and Publicity in Wedlock (Nikah’xxta Aleniyet ve İlan)

ACAR H. İ.

Ekev Akademi Dergisi, no.47, pp.225-230, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Mehrin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Acar H. İ.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.367-387, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

ISLAM, WOMAN AND POLITICS

ACAR H. İ.

The Islamic Quarterly, vol.54, no.2, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Organ Bağışının Dinimizdeki Yeri

Acar H. İ.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.27, pp.17-30, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme ve Hz. Peygamber’in Zeynep’le Evliliği

Acar H. İ.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.99-110, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

İslam Hukuku Açısından Nişanlanma

ACAR H. İ.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.23, pp.71-94, 2005 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Mali Bir İbadet Olarak Kurbanın Hükmü

ACAR H. İ.

Ekev Akademi dergisi, no.14, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

İslam Hukukunda Evlenme Ehliyeti Bakımından Küçüklerin Evlendirilmesi Problemi

Acar H. İ.

Dini Araştırmalar, vol.6, no.16, pp.125-140, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Hürriyet Ve Eşitlik Kavramları Ve Otoriter Rejimler Konusunda Bazı Değerlendirmeler

ACAR H. İ.

Akademik Araştırmalar dergisi, no.16, pp.17-30, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Hürriyet Ve Eşitlik Kavramları Ekseninde Demokrasi Ve İslam Konusunda Bazı Mülahazalar

ACAR H. İ.

İslami Araştırmalar, vol.16, no.1, pp.79-94, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Etkili Bir Din Hizmeti Açısından Hz.Peygamber’in Örnekliği

ACAR H. İ.

Diyanet İlmi Dergi, vol.38, no.4, pp.63-76, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Evlenme Engeli Olarak Din Farkı

Acar H. İ.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.17, pp.27-52, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

İslâm Borçlar Hukukunda İradeyi Sakatlayan Sebepler II-İkrah

Acar H. İ.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.18, pp.19-38, 2002 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması

ACAR H. İ.

Türkiye Günlüğü, no.62, pp.93-110, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Borçlar Hukukunda İradeyi Sakatlayan Sebepler I-Hata

ACAR H. İ.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.79-109, 1999 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Poligami Konusunda Bazı Mülahazalar

Acar H. İ.

Ekev Akademi Dergisi, vol.1, no.2, pp.189-220, 1998 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Diyet Açısından Kadın - Erkek Ayırımı Problemi

ACAR H. İ.

Türkiye Günlüğü, no.51, pp.145-160, 1998 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

2021

2021

Anahatlarıyla İslam Aile Hukuku

Acar H. İ.

Ensar yayınları, İstanbul, 2021

2021

2021

İslam Aile Hukuku

Acar H. İ.

Ensar Yayınları, İstanbul, 2021

2021

2021

İslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

ACAR H. İ.

Ensar Yayınları, İstanbul, 2021

2020

2020

Helaller ve Haramlar

Acar H. İ.

Emin Yayınları, Bursa, 2020

2019

2019

İslam İbadet Esasları

Acar H. İ.

Emin Yayınları, Bursa, 2019

2019

2019

Kur’an ve Sünnet Bağlamında Ailede Sadakat ve Güven

ACAR H. İ. , ATEŞ A. O. , AKPINAR A., AYBEY S., MARTI H.

in: Peygamberimizin Sünnetinde Aile, Huriye Martı, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.59-80, 2019

2014

2014

Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku

ACAR H. İ.

Emin Yayınları, Bursa, 2014

2003

2003

İslam Hukukunda Siyasal Haklar Yönünden Kadın

ACAR H. İ.

Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2003

2000

2000

İslam Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi

Acar H. İ.

EKEV yayınları, Erzurum, 2000

Episodes in the Encyclopedia

2011

2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Acar H. İ.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.277-279, 2011

2010

2010

Türkiye Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi

Acar H. İ.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.496-500, 2010

2007

2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

ACAR H. İ.

T.D.V.İslam Araştırmalar Merkezi, pp.134-135, 2007

2007

2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Acar H. İ.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.152-154, 2007

2006

2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Acar H. İ.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.31-32, 2006

2000

2000

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Acar H. İ.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.466-471, 2000

1999

1999

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

ACAR H. İ.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.467-468, 1999


Edit Congress and Symposium Activities

2012

2012

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

1998

1998

Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu

Invited Speaker

Ankara-Turkey