Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE REDUCTION LEVEL OF AGGRESSION AND ANGER OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.180-191, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

ASSERTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.35, pp.342-350, 2008 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Salgını Sürecinde Bireylerin Psikolojik Sağlamlıkları: Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Ontolojik İyi Oluş

Turkish Studies - Social Sciences, vol.16, no.3, pp.1011-1029, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Mesleki Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı: Bir Derleme

Turkish Studies Educational Sciences, vol.15, no.6, pp.4169-4190, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pdr Öğrencilerinin Kariyer Uyumluluklarının KariyerYapılandırma Yaklaşımı Açısından İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Application, Views, and Problems of CounselorsWorking with Syrian Elementary School Students

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.7, pp.1437-1448, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Candidates Metaphorical Perceptions of Older Family Members

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.12, pp.2149-2159, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Sosyal Bağlılık İlişkisi

Sakarya University Journal of Education, vol.7, pp.373-384, 2017 (Other Refereed National Journals)

Engelli çocuğa sahip annelerin sosyal destek algıları: Psikolojik danışmanların rolleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), vol.17, no.42, pp.1-26, 2017 (Other Refereed National Journals)

The relationship between the life satisfaction hope and anxiety of senior students

The Online Journal of Counseling and Education, vol.5, no.1, pp.57-74, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikoloji rehberlik ve psikolojik danışma sosyal hizmet öğrencilerinin ahlaki yargı yeteneklerinin incelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, vol.3, no.1, pp.220-244, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of teacher trainees psychological well being in terms of time management 2 342 348

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.342-348, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Transaksiyonel analizin Türk kültürüne uygulanabilirliği Kültür açısından eleştirel bir bakış

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.29, no.133, pp.28-38, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bir savunucu olarak okul psikolojik danışmanı

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.4, no.15, pp.56-65, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise öğrencilerinin kendini açma davranışlarının kimlik gelişimleri açısından incelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.231-241, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencilerinin, Lisansüstü Öğrencilerinin ve ÖğretimÜyelerinin PDR Alanına İlişkin Değerlendirmeleri

21th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.257-279

The impact of personality traits of teacher candidates on calling in pre-service teacher education

6. International Symposiuım on New Issues in Teracher Education (ISNITE 2019), Valletta, Malta, 16 - 18 September 2019, pp.66

SOSYAL BİR PROJE BAĞLAMINDA FUTBOL ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÇOCUKLARIN DUYUŞSAL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1082-1097

How they perceive gifted and talented students?

Euro-American Conference for Academic Disciplines and Creativity, Prag, 28 - 31 May 2013

Continuing education needs of school counselors

International Conference The Future of Education, FLORANSA, Italy, 7 - 08 July 2012

The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysis

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2415-2420 identifier identifier

Investigation of teacher trainees' psychological well-being in terms of time management

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.342-348 Sustainable Development identifier identifier

An important component of sustainable future: education of values

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009

Development of agression scale for secondary school students

International Congress of Counseling, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2008

Saldırganlık ve öfke kontrolü (Scare) programının Türk kültürüne uygulanması: pilot uygulama

I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 23 September 2006

Books & Book Chapters

Okul RPD Programlarının Değerlendirilmesi

in: PROGRAM GELİŞTİRME: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alanında Çalışanlar İçin, Kaya Mehmet, Can Aran Özge, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.169-196, 2021

Yaşlılarda çatışma, problem çözme yaklaşımları ve becerilerinin geliştirilmesi

in: Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi I, Eraslan Çapan B, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.92-107, 2017

Yaşlılarda öfke, kaygı ve başaçıkma yolları

in: Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi I, Eraslan Çapan B, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.132-153, 2017

Values within the context of social sustainability

in: The Science And Education At The Begining Of The 21st Century In Turkey, Mortan K, Hristov I, Strelova O, Kostovaz Z, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.294-304, 2014

Bilişsel terapi

in: Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları: Kavramlar ve Vakalar (Theories of Psychotherapy Counseling: Concepts and Cases), Voltan Acar,Nilüfer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.328-370, 2014

Çok kültürlü toplumda psikolojik danışma

in: Psikolojik Danışma (Counseling), Voltan Acar,Nilüfer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.83-96, 2013

Ahlaki gelişim, değerler ve din

in: Ergenlik (Adolescence), Siyez Didem, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.223-252, 2012

Okullarda konsültasyon hizmetleri: Türkiye’deki durum.

in: Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik II, Özyürek R, F. Korkut-Owen F, Owen D W , Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.251-270, 2009

Eğitimin psikolojik temelleri

in: Eğitim bilimine giriş, Kıroğlu K, Elma C, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.98-131, 2009