Pdr Öğrencilerinin Kariyer Uyumluluklarının KariyerYapılandırma Yaklaşımı Açısından İncelenmesi


DURU H., GÜLTEKİN F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)