Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Maxillary and Mandibular All‑on‑Four Implant Designs: A Review

Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.22, no.8, pp.1033-1040, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of the Relationship Between Oral Healthcare and COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.28, no.1, pp.130-138, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Optical Analysis of Aged Technological Ceramics Sintered at Different Times

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.28, no.1, pp.122-129, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Laminate Veneer: A Quality Assessment of Turkish-Written Internet Information

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.27, no.4, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Measurements of surface scale changes in different denture base materials by stereophotogrammetric technique.

Journal of dental research, dental clinics, dental prospects, vol.15, pp.1-6, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

COLOURING and GLITTERING THE REMOVABLE SPACE MAINTAINER

journal of dental materials and techniques, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The impact of platform-switched implants on the marginal bone level and soft tissue dimensions

Cumhuriyet Dental Journal, vol.22, no.2, pp.198-210, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Zirkonya Dental İmplantlar: Klinik Parametreler, Yapısal Özellikler, Güncel Sistemle

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.526-533, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tam ark implant destekli monolitik zirkonya sabit dental protezler Literatür derlemesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.160-167, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

KADEMELİ ÇOK TABAKALI ÇOK RENKLİ ANATOMİK KONTUR ZİRKONYA SERAMİK SİSTEMLERİ İLE SABİT DENTAL PROTEZ UYGULANMASI

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.112-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Monoblok zirkonya seramik sistemi ile estetik anterior kronlar: klinik vaka raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.480-484, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

MONOLİTİK ZİRKONYA SERAMİK KULLANILARAK SABİT DENTAL REHABİLİTASYON: KLİNİK VAKA RAPORU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MONOBLOK ZİRKONYA SERAMİK SİSTEMİ İLE ESTETİK ANTERİOR KRONLAR: KLİNİK VAKA RAPORU

atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MONOLİTİK ZİRKONYA SERAMİK SİSTEMLERİNİN ÜRETİM TİPLERİ İLE AŞINMA, OPTİK VE ESTETİK ÖZELLİKLERİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Monolitik Zirkonya Seramik Sistemi Kullanılarak Minimal İnvaziv Tedavi Yaklaşımı Bir Olgu Nedeniyle

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.71-75, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Adeziv maryland köprü restorasyonunda y-tzp tam kontür zirkonya seramik sisteminin kullanılması: klinik vaka raporu.

Ankara Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.123-128, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ZİRKONYA DENTAL İMPLANTLAR KLİNİK PARAMETRELER YAPISAL ÖZELLİKLER GÜNCEL SİSTEMLER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL’ DA YAYINLANAN VE EN ÇOK ATIF ALAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 23 November 2021

Amelogenezis İmperfektalı Hastanın Zirkonya Seramik Kronlarla Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Nokturnal Bruksizm İle Vertikal Boyutu Düşük Olan Vakanın Protetik Restorasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 July - 07 September 2019

ANALYSIS OF EFFECTS OF DIFFERENT SINTERING PROCEDURES ONBI-AXIAL FLEXURAL STRENGTH IN MONOBLOCK ZIRCONIA SYSTEMS

Joint Meeting with the 43rd Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 4 - 07 September 2019

stres dağılımında zirkonya seramik protetik restorasyonların etkisi

TDB 24. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 27 - 30 September 2018 Sustainable Development

Mandibular All-on-four İmplant Tasarımlarında Stress Dağılımının İncelenmesi

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 12 November 2017 Sustainable Development

Mandibular All-on-four İmplantüstü Protezlerde Farklı Yüklemelerde Biyomekanik analizler.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 12 November 2017

Maksiller All-on-four Tedavi Sistemi: Derleme.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 November 2017

Protetik Diş Tedavisinde Laser Uygulamaları

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 November 2017

Mandibular all-on four implant tasarımlarına ait farklı modellerde biyomekanik incelemeler.

Türk dişhekimleri birliği 23. Uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017

Konuşma bozukluklarında total protezlerin etkisi. Türk dişhekimleri birliği

Türk dişhekimleri birliği 23. Uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017

Kısaltılmış dental ark konsepti.

Türk dişhekimleri birliği 23. Uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 September 2017

PLATFORM SWITCHING CONCEPT IN IMPLANT DENTISTRY

1. Uluslararası ORAD Kongresi, 18 November - 20 December 2016

Books & Book Chapters

MANDİBULAR DİŞSİZLİKTE ALTIN STANDART MANDİBULAR İMPLANT ÜSTÜ OVERDENTURELARA GENEL BAKIŞ

in: GÜNCEL PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ÇALIŞMALARI, BÜLENT KESİM, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.83-96, 2021

Polimer İnfiltre Rezin Seramikler

in: GÜNCEL PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ÇALIŞMALARI, , Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.25-35, 2021