Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ergenlik Dönemi Çocukların Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları İle Ebeveynlerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.4, pp.1211-1225, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERGENLERIN MANEVİ ZEKÂLARI İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Academic Platform Journal of Islamic Research, vol.5, no.2, pp.232-252, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Mizaç Özellikleri ve Öz Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.318-332, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

J.S. BACH’IN EĞİTİM AMAÇLI ESERLERİNDEN BWV 784 LA MİNÖR ENVANSİYONUNUN GEOMETRİK MODELLEMESİ

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.326-345, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

J.S. Bach’ın BWV 784 La Minör Envansiyon Adlı Müzik Eserinin Rasyonel Bézier Eğrileri İle Oluşturulan Görsel Modeli

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.671-681, 2020 (National Refreed University Journal)

A. ADNAN SAYGUN’UN OP.31 “PARTİTA” ADLI SOLO VİYOLONSEL (IV. BÖLÜM) ESERİNİN GEOMETRİK MODELLEMESİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.38, pp.31-50, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Modelling of the Deformation Diffusion Areas on a Para-AramidFabric with B-Spline Curves

International Journal of Engineering Mathematics, vol.2017, no.2017, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geometric Literacy in the Graphic Design Program

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.2, no.6, pp.57-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALGORİTMİK DÜŞÜNCE YAKLAŞIMININ EMPATİ EĞİLİM DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

3.Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 04 January 2022, pp.292-307

Matematiksel Kodlama Yoluyla J. S. Bach II. Viyolonsel Suiti Prelud Bölümünün Geometrik Modellemesi

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMDA ULUSLARARASI MATEMATİK VE MÜZİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019, pp.224-237

Sanal Gerçeklikte Duyu Ve Eylemlerin Cinsiyete Göre İncelenmesi

VII. International Vocational School Semposium, 16 - 18 October 2018

MATEMATİKSEL KODLAMA YOLUYLA A. ADNAN SAYGUN’UN “İNCİ” ADLI PİYANO PARÇASININGEOMETRİK MODELLEMESİ

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.464-473 Sustainable Development

Evaluation of The Virtual Reality of Electronic Program Students

III.International Conference, The West of the East, The East of the West, 27 - 29 June 2018

Modelling of The Deformation Diffusion Areas on Twaron Fabric with B Spline Curves

3rd International Eurosian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Viyana, Austria, 25 August - 28 September 2014

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN SANAL GERÇEKLİĞE BAKIŞI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, 26 - 29 April 2018

Geometrical Modelling of Musical Work of “INDIA DANCE”

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, URFA, Turkey, 11 - 13 May 2017

Investigating some geometric properties of cagd curves

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Calculating The Bending Energy of The K Flex and Twaron Fabric by The Holditch Area Theorem

1st International Symposium on Computer in Science Engineering, Aydın, Turkey, 3 - 05 June 2010

Thin plate spline ile corpus callasum şeklinin kadınların erkeklere göre deformasyonunun incelenmesi

IX. Biyoistatistik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 5 September - 09 June 2006, pp.18

Şekil Bozulmalarının ince levha dönüşümleri yardımıyla analizi

XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Turkey, 22 - 25 August 2006, pp.178

Books & Book Chapters

RASYONEL BÉZİER EĞRİLERİ İLE F.J. HAYDN Mİ MİNÖRPİYANO SONATI RONDO BÖLÜMÜNÜN GÖRSEL MODELİ

in: MÜZİĞİN MATEMATİĞİ VE MÜZİK EĞİTİMİ, Dr. Öğr. Üyesi Burcu KALKANOĞLU, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.25-52, 2020