A. ADNAN SAYGUN’UN OP.31 “PARTİTA” ADLI SOLO VİYOLONSEL (IV. BÖLÜM) ESERİNİN GEOMETRİK MODELLEMESİ


Demirbatır R. E., Gülsoy F., Ezentaş R.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.38, pp.31-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Müzik, en temel ögesinden en karmaşık ögesine
kadar, çeşitli matematiksel yapıları içermekte olup, müzik ile matematik pek
çok açıdan birbiriyle ilişkili iki disiplindir. Türk beşleri içinde yer alan
Ahmet Adnan Saygun, ülkemizde Cumhuriyet Dönemi çoksesli müziğinin önemli bir
ismidir. Saygun’un, Op. 31 “Solo Viyolonsel için Partita”adlı yapıtı, 20. yy
solo viyolonsel yapıtları arasında uluslararası tanınırlığı olan eserlerden
biridir. Bu çalışmanın amacı, matematiksel kodlama yoluyla Saygun’un Op.31
“Partita” adlı solo viyolonsel eserinin (IV. Bölüm) geometrik modellemesinin
oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerleri
matematiksel olarak kodlanmış ve daha sonra kodlamalar çoklu regresyon analizi
yapılarak uygun model bulunmuştur. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon
denklemi ile eserin geometrik modellemesi oluşturulmuştur. Bu denklemin,
cebirsel, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların kombinasyonundan
meydana geldiği görülmüştür.