Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigations on İnsulin-Like Growth Factor -1 (IGF-1) İn Neonatal Lambs

2.Uluslararası 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.88-91

Bir Buzağıda Klinik Kongenital Neosporozis

I. uluslararası 5. Sürü Sağlığı Ve Yönetimi Kongresi, 14 - 17 October 2018

Bir buzağıda klinik kongenital neosporozis

1.uluslararası 5. sürü sağlığı ve yönetimi kongresi, 14 - 17 October 2018

Comparison of effectiveness of parenteral Lincomycin/Spectinomycin combination and Dexpanthenol applications for clinical progress in goat kids with Contagious Ecthyma

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi/1. International Veterinary Intarnal Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017

Türkiye’de köpeklerde Rickettsia rickettsii’ye maruz kalma ile ilgili serolojik kanıtlar

1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, pp.72-73

Kuzu ve oğlaklarda mortalite ndenleri ve önlenmesi

3.Koyun Keçi Sürü Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.92-101

Changes on Some Biochemical Parameters in Ewes with Pregnancy Toxemia

XV.Middle European Buiatric Congress and 10 th European College of Bovine Health Management (ECBHM) Symposium, Maribor, Slovenia, 10 - 13 June 2015, vol.1, pp.110

Doğum sonrası şiddetli zayıflayan ineklerin biyokimyasal ve klinik değerlendirilmesi

8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.36-37

Subklinik Canine Ehrlichiosis Sokak Köpeklerinde Seroprevalans Çalışması

IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Turkey, 24 - 27 April 2008

Metrics

Publication

67

Citation (WoS)

108

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

5

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals