Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Modeling and analysis of an electro-pneumatic brake valve with on-off type solenoid driven by PWM technique

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.3, pp.1418-1430, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

PC-based control and simulation of an electro-hydraulic system

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.25, no.5, pp.706-718, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Investigation of an object follower system

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, no.4, pp.2412-2428, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Computerp-aided automatic control education with a real-time development system

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.13, no.3, pp.181-191, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Doğrusal adım motoruna sahip bir aktif süspansiyon sisteminin tasarımı ve modellenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.137-150, 2019 (Other Refereed National Journals)

DESIGN OF ON-OFF TYPE SOLENOID VALVE FOR ELECTROPNEUMATIC BRAKE SYSTEMS AND INVESTIGATION OF ITS STATIC CHARACTERISTICS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES ON AUTOMOTIVE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.3, pp.175-184, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of sloshing in a prismatic tank filled with different liquid level

The Online Journal of Science and Technology, vol.7, no.4, pp.133-138, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Binek Araç Yakıt Tankının Çalkalanma Davranışının Deneysel İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.292-301, 2017 (Other Refereed National Journals)

Investigatıon of the Effects of the Magnetıc Circuit Design Parameters on the Electromechanical Valve Actuators

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.435-450, 2016 (Other Refereed National Journals)

Elektropnömatik ve Alternatif Valflerin Gelişimi ve Karakteristiklerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.21-33, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

DGM Denetimli Hızlı Anahtarlama Valfi ile Pnömatik Bir Sistemin Konum Denetiminin Deneysel Araştırılması

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.193-200, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seramik Sırlama Makinesi Parçalarının Tasarımının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi

3. Uluslararası Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu, 22 - 24 November 2018

Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketimi veVerimliliğinin İncelenmesi

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.733-740 Sustainable Development

Otomobil Hidrolik Debriyaj Eyleyici Sisteminin Dinamik Davranışının İncelenmesi

TOK 2018 Otomatik Kontrol Milli Komitesi Otomatik Kontrol Konferansı, Kayseri, Turkey, 12 - 14 September 2018, vol.1, pp.423-428

Aktif süspansiyon sistemlerinde doğrusal adım motorunun uygulanabilirliğinin araştırılması

9. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi(OTEKON 2018), Bursa, Turkey, 7 - 08 May 2018, pp.1097-1105

Investigatıon of sloshing in a prismatıc tank fılled with different liquid level

ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.584-589

Oransal solenoid eyleyici tasarimi ve statik karakteristiklerinin incelenmesi

TOK'2016 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.610-615

Oransal Solenoid Eyleyici Tasarımı ve Statik Karakteristiklerinin İncelenmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’2016, Eskişehir, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.610-615

Elektro-pnömatik fren valfi ve PLC kontrollü test düzeneği geliştirilmesi

Uludağ Üniversitesi V. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 March 2016

Bir yakıt deposunun çalkalanma analizi

Uludağ Üniversitesi V. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 March 2016

Investigation of design and control of linear motor

International Academic Conference on Engineering, Internet andTechnology in Prague 2014 (IAC- EIaT 2014 in Prague), Prag, Czech Republic, 12 - 13 December 2014

Bir taşıt yakıt deposunun çalkalanma davranışının incelenmesi

Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Raylı taşıtlardaki ikincil süspansiyon körüğü üretimi ve test edilmesi

Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Üç etkili, yüksek hızlı bir hidrolik presin tasarımı ve analizi

VII. ULUSLARARASI KATILIMLI HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ 2014, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.687-699

AN INVESTIGATION OF AN ELECTROMECHANICAL VALVE ACTUATOR WITH A DISC TYPE OF ELECTROMAGNET

12th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2014), Copenhagen, Denmark, 25 - 27 June 2014 Sustainable Development identifier identifier

Doğrusal elektrik motoru tasarımı analizi kontrolü ve prototip imalatı

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

Raylı Taşıtlardaki Hava Süspansiyon Körüklerinin Üretimi ve Test Edilmesi

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

Elektromekanik doğrusal bir eyleyici tasarımı prototip imalatı ve denetim tekniklerinin incelenmesi

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

Taşıtlar için yakıt deposu tasarımı, optimizasyonu ve prototip imalatı

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

Model Tabanlı Bir Nesne Takip Sisteminin Konum Denetiminin İncelenmesi

TOK 2013 Otomatik Kontrol Milli Komitesi Ulusal Toplantısı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.314-319

MATHEMATICAL MODELING OF A SMALL SCALE COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE SYSTEM

The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.1063-1072

Sıkıştırılmış hava ile elektrik enerjisi depolama sistemi

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 13 November - 15 December 2012

Sıkıştırılmış Hava İle Elektrik Enerjisi Depolama Sistemi

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012

Tren Körüğü İmalatına Yönelik Yerlileştirme Projesi

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, pp.77

Elektrohidrolik ve Elektropnömatik Valf Tasarımı ve Prototip İmalatı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, pp.73

Bir DC Motor Modülünün Bilgisayar Destekli Konum Denetiminin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, pp.72

Tren körüğü imalatına yönelik yerlileştirme projesi

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011

Bir DC motor modülünün bilgisayar destekli konum denetiminin incelenmesi

Uludağ Üniversitesi I. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011

Servovalf Kumandalı Bir Elektrohidrolik Konum Denetim Sisteminde Karşı Yükün Etkisinin İncelenmesi

VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 12 - 15 October 2011, pp.101-107

Elektromekanik Supap Mekanizmalarında Geribeslemeli Denetimin Araştırılması

TOK07. Türkiye Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.101-106

Automatic Control Teaching With A Process Control Unit For Undergraduate Students

The 5th IFAC Workshop DECOM’07. Technology Transfer in Developing Countries: Automation in Infrastructure Creation-TT, İzmir, Turkey, 17 - 20 May 2007, pp.363-367

Elektropnömatik Sistemler İçin Tasarlanan Hızlı Anahtarlama Valfi ile Konum Denetiminin Araştırılması

IV. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2005, pp.289-297

Elektropnömatik Hızlı Anahtarlama Valfi Tasarımı ve DGM Tekniği ile Sürülmesinin Araştırılması

TOK05. Türkiye Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.403-409

Elektropnömatik Bir Sistemin MATLAB Simulink Programı Yardımıyla Modellenmesi

9th Conference for Computer-Aided Engineering and System Modeling with Exhibition., İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2004, vol.2, pp.976-987

Elektropnömatik Bir Sistemin Konum Denetiminin Araştırılması

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 07 December 2003, pp.439-449

Automatic Control Training on a DC Motor Control Module

The 3rd IFAC Workshop DECOM –TT 2003 Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2003, pp.131-136

The Design of a New Injector with Disc Element

ASME International ESDA2002, 6th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis, İstanbul, Turkey, 8 - 11 July 2002, pp.1-6

The Design and Analysis of an Active Hydraulic Mount

ASME International ESDA2002, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, İstanbul, Turkey, 8 - 11 July 2002, pp.1-6

Bir Elektromekanik Supap Mekanizması Tasarımı

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON2002), Bursa, Turkey, 24 June - 26 February 2002, pp.303-307

Taşıt Süspansiyon Sistemlerindeki Gelişmeler

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON2002), Bursa, Turkey, 24 - 26 June 2002, pp.313-321

Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Titreşim Yalıtım Performansının İncelenmesi

9. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi UMTİK’2000, Ankara, Turkey, 13 - 15 September 2000, pp.1-10

Books & Book Chapters

Mathematical modeling of a small scale compressed air energy storage system

in: Progress in Exergy Energy and the EnvironmentPart II, , Editor, Springer International Publishing Switzerland, pp.477-486, 2014