Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beslenme Müdahalesinin Futbolcu Çocukların Büyüme ve Gelişmesine Olumlu Etkisi

2.İ̇nternational Congress Of Athletic Performance Health İ̇n Sports ICAPH, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2020, pp.127-130

Genovasyon Genetik Yatkınlık Analizleri ve Eğitim Platformundaki Yeri

4th International Academic Sports Studies Congress, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.303-307

Futbolcularda Beslenme Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Günlük Besin Öğeleri Alımları

4th International Academic Sports Studies Congress, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.308-309

Bipolar Bozuklukta Yeme Farkındalığı ve Fiziksel Aktivite İlişkisi

17 th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.1982-1988

Demans Hastalarında 12 Haftalık Pilates Eğitiminin Bilişsel Sürece Etkisi

17th International Sport Siences Congress, 13 - 16 November 2019, pp.1699-1708

Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algılarının İncelenmesi

Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 September 2019, pp.764

Futbol Hakemlerinin Maruz Kaldığı Mobbing Davranışlarının İncelenmesi

Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 September 2019, pp.754

SPOR ve BAĞIRSAK FLORASI

1. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 February 2018, vol.3

Aktif Spor Yaşamından Sonra Futbolcularda Kariyer Planlaması

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

Traditional Children’xxs Games and Values Educatİon.

III.Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Manaus, Brazil, 22 - 23 November 2018

Examination of Some Motoric Features of U-16 Professional League Footballers

First Eurasian Sport Sciences Congress, Tabriz, Iran, 10 - 12 October 2018, pp.216

Ramazan Orucunun Yetişkin Erkeklerde Karaciğer Enzimleri Üzerine Etkisi

Intenational 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, pp.103

Sedanter Kadınlarda 12 Haftalık Yüzme Egzersiz Programının Fiziksel ve Kardiyak Etkilerinin İncelenmesi

2. İnternational Academic Sport Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018

Obez Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşam Kalitesi İle Karşılaştırılması

2. International Academic Sport Reserach Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018

Beden Eğitimi Öğretmen Adayı Genç Milli Sporcularda Ahlak Kavramı

2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.297-302

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018

The Effect of 12-Week Aerobic and Anaerobic Training on Iron Related Hematological Parameters

II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.363-370

Lise ve Üniversite Öğrencisi Erkek Hentbolcuların Hız, Sürat Ve Toparlanma Düzeyleri

II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.199-205

Milli ve Amatör Futbolcuların 2d:4d Parmak Oranlarının Incelenmesi

II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.227-230

Multidisciplinary Approach to Sportive Performance, “Sportif Performansa Multidisipliner Yaklaşım”

I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, ” “Sporda Küresel Hedefler” (I. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, ”Global Goals in Sports”), 26 - 28 April 2018

The Effect of Different Term Swimming Exercise in Rats on Serum Leptin Levels

10th International Baltic Sports Medicine Congress, Riga, Latvia, 20 - 21 April 2018, vol.5, pp.25

Alzhaimer Hastalarında 12 Haftalık Fiziksel Aktivitenin Seratonin ve B12 Vitamine Etkisi

Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi, Alnya/Antalya, Turkey, 3 - 08 March 2018, pp.50-51

Osmanlı’da Hami-Mahmi Sistemi

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar-Oyunlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017

Comparison of Sporting Habits of Boarding and Day Students

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science, Viyana, Austria, 24 - 25 November 2017, pp.340-343

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerin İncelenmesi

15 th İnternational Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1585

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS, PERSONAL RESPONSIBILTIES

THE 4 DİETİTİAN NATİONAL CONFERENCE TİRGU MUREŞ ROMANİA, Tirgu Mureş, Romania, 1 - 02 November 2017, vol.63, pp.45

Physical Education Teacher s Views about Character Education

The 3rd International Sport Nutrition Conference “Transdisciplinary Research in Physical Therapy, Physical Activity and Sports Nutrition”, Tîrgu Mureș, Romania, 3 - 04 November 2017, vol.63, pp.41

THE EFFECT OF GRAPE SEED EXTRACT ON SOME SPERMATOLOGICAL PARAMETRES IN ALBINO WISTAR RATS WITH SWIMMING EXERCISE

VI. NATIONAL I.INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF VETERINARY GYNAECOLOGY, 12 - 15 October 2017 Sustainable Development

The Effect of Grape Seed Extract on Some Spermatological Parameters in Albino Wistar Rats with Swimming Exercise

VI. NATIONAL I. INTERNATIONAL CONGRES OF TURKISH SOCIETY OF VETERINARY GYNAECOLOGY, Marmaris, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.170-171 Sustainable Development

13-14 Yaş Futbolcularda Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin İncelenmesi

The International Balkan Conference In Sport Sciences (IBCSS2017), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.163

Lise Öğrencilerinin Spor Yapma ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

The International Balkan Conference In Sport Sciences (IBCSS2017), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.442

Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Seviyeleri İle 2D:4D Parmak Oranı İlişkisinin İncelenmesi

The International Balkan Conference In Sport Sciences (IBCSS2017), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.164

Sporda bireysel ve takım karakteri ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması

International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 - 23 May 2017

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri hedefleri ve Sorunları

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.372

Üniversiteli Sporcu Öğrenciler ve Antrenörlerde Stres Düzeyi ve Benlik Tasarımı İlişkisi

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.456

Türk Sporunda Bağımsız Spor Federasyonlarının Rolü

The International Baklan Conference in Sports Sciences, Bursa, Turkey, 23 May 2017, pp.372

Acute Exercise Responses on Hunger Healthy Man

The International Balkan Conference in Sport Science, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.319 Sustainable Development

Profesyonel Kadın Voleybolcularda 8 Haftalık Antrenmanların Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

The International Balkan Conference in Sport Science, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.249

Sporda Nitelikli Öğretim elemanı yetiştirilmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 May - 23 January 2017

online marketing of spoting goods and analysis of the buying behaviors of universty students

International Journal of Arts and Sciences congress, viyana, Austria, 17 April 2016 - 21 April 2106

PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN TURKISH CHILDREN

International Journal of Arts and Sciences, VİYANA, Austria, 17 - 21 April 2016 Sustainable Development

PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AMONG ADOLESCENTS

International Journal of Arts and Sciences congress, viyana, Austria, 17 - 21 April 2016

Investigation of the village and urban individuals physical activity level in Turkey

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), VİYANA, Australia, 17 - 21 April 2016

INVESTIGATION OF THE ENDOMETRIAL THICKNESSAND ESTROGEN LEVEL IN ATHLETES AND SEDENTARIES

3.International Balkan Coonference in Sport Sciences, Tetova, Macedonia, 27 - 28 May 2016, pp.20

ONLINE MARKETING OF SPORTING GOODS AND ANALYSIS OF THE BUYING BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS

Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Viyana, Austria, 17 - 26 April 2016

Ayak Tipleri ile Halluks Valgus İlişkisinin Araştırılması

23.Ulusal Türk Ortopedi ve Tramvatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013

Examınatıon Of The Technıcal Performances Of The Basketball Teams In The Top 16 In Euroleagua

5th World Conference on Educational Sciences konferansı, Roma, Italy, 5 - 07 February 2013

Basketbolda Boy Uzunluğunun Skorla İlişkisi

12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012

Hafif Koşu Bandı Egzersizinin Pentilentetrazol PTZ Enjeksiyonu İle Oluşturulan Kronik Epilepsiye Etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38.Ulusal Fizyoloji Kongres, Trabzon, Turkey, 25 - 29 September 2012

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Aile İçi Fiziksel Şiddete Uğrama Sıklığı

Uluslararası Katılımlı VII.Adli Bilimler Sempozyumu Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar, Gaziantep, Turkey, 24 - 27 May 2007

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Polis Meslek Yüksekokulu nda Sigara İçme Sıklığı

9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA Çevre Sağlığı, Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2005

2 Aylık Antrenmanın Yüzücü Çocukların Kan ve Laktat Değerlerine Etkisi

The 10th Ichper.Sd Europe CongressThe TSSA 8th Internatıonal Sports Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 20 November 2004

Sportif Gelişme ve Yerel Medya İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1. Spor Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 16 - 18 March 1998, pp.75-81

Üniversiteli Sporcularda Antropometrik Ölçümler İle Branşlara Uygunlukların Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu II.Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 1997

Üniversiteli Bayan Sporcularda Plazmalipid ve Lipoprotein Düzeylerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu II.Spor Bilimleri Kongre, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 1997

Sporun Plazma Lipid ve Lipoprotein Düzeylerine Etkisi

I.Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 01 June 1996

Books & Book Chapters

Doğru Sağlık

Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2020

Talent Identification in Sports

in: From Talent Selection to Field Management in Sports Sciences, YAMANER Faruk, EYUBOĞLU Ender, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.1-12, 2019

Metrics

Publication

154

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

17

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals