Lise Öğrencilerinde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Sportmenlik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Muş Örneği)


Genç S., TUTKUN E., GENÇ A., ACAR H.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.21, 2019 (Peer-Reviewed Journal)