Obez Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşam Kalitesi İle Karşılaştırılması


Toy H., Turhal S. N. , TUTKUN E.

2. International Academic Sport Reserach Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batumi
  • Country: Georgia