Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Forecasting and Technical Comparison of Inflation in Turkey With Box-Jenkins (ARIMA) Models and the Artificial Neural Network

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY OPTIMIZATION AND ENGINEERING, vol.9, no.4, pp.84-103, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Impact of the Environmental Documentary Movies on Pre service German Teachers Environmental Attitudes

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.1, pp.159-170, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Statistical Analysis of Bursa Nilufer Creek s Water Quality Parameters for Period of 2002 2010

Journal of Environmental Protection, vol.3, no.8, pp.956-965, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Magnetism of shopping malls on young Turkish consumers

young consumers, vol.11, no.3, pp.178-188, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Expectations Regarding the Economic and Political Situation in the 2007 Election Period: The Case of Bursa

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, no.2, pp.1-24, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peformans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ, no.7, pp.1-23, 2008 (Other Refereed National Journals)

Şans Oyunlarına İlişkin Bir Araştırma

Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa’xxdaki 100 Büyük Tekstil Firmasının Temel Bileşenler Çözümlemesine Göre Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÖNERİ), vol.2, no.12, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’xxde Enflasyonun Varyansının ARCH ve GARCH Modelleri İle Tahmini

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, no.2, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’xxde Gelir Dağılımı ve 1987-1994 Gelir Dağılımı Araştırmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.16, no.1, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünlerini Tüketme Alışkanlığı

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergis, vol.16, no.1, pp.99, 1997 (Other Refereed National Journals)

Kişisel Gelir Dağılımındaki Eşitsizliği Belirlemede Kullanılan İstatistiksel Ölçüler

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.14, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Mark-up Fiyat Politikaları ve Türkiye’xxde Enflasyon

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, vol.4, no.8, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yalan, Politika ve İstatistik Üzerine Kısa Bir Yorum

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.12, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

1963-1987 Döneminde Türkiye’xxde Gelir Dağılımının Seyri

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.12, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kripto Para Piyasalarında Algoritmik Ticaretin Python Yazılım Dili Kullanılarak Zaman Serileri Analizi İle Modellenmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.217-225

R ile Açık Veri Kaynağından Büyük Veri Çekiimi ve Verilerin Görselleştirilmesi

1. Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı, 14 - 17 October 2018

Books & Book Chapters

İstatistiksel Kalite Kontrol

Sigma Akademi Yayınevi, Bursa, 2020

Çıkarımsal İstatistik

AKTÜEL YAYINEVİ, Bursa, 2018

KALİTEYE YOLCULUK 1

AKTÜEL YAYINEVİ, Bursa, 2018

Karar Verme

Dora Basım-Yayım Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2015

BÖLÜM 4-7, BÖLÜM 11

in: SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK, , Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.1-17, 2010

BÖLÜM 4-7

in: TEMEL MATEMATİK 1, , Editor, Vipaş, Bursa, pp.1-9, 2003

Bilgisayarın ABC’si 2

Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1998

Bilgisayarın ABC’si 1

Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1997

Lotus1-2-3

Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 1995