Kişisel Gelir Dağılımındaki Eşitsizliği Belirlemede Kullanılan İstatistiksel Ölçüler


IŞIĞIÇOK E.

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.14, 1993 (Peer-Reviewed Journal)