1963-1987 Döneminde Türkiye’xxde Gelir Dağılımının Seyri


IŞIĞIÇOK E.

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.12, 1991 (Peer-Reviewed Journal)