Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1989 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖL.

Courses

 • Undergraduate HİSTOLOJİ1

 • Undergraduate KÖK HÜCRE

 • Doctorate SİNİR SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ

 • Postgraduate KAN, KAS ve SİNİR DOKU HİSTOLOJİSİ

 • Postgraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

 • Doctorate KAS DOKUSU ve İNNERVASYONU

 • Postgraduate ENDOKRİN SİSTEM ve DUYGU ORGANLARI HİSTOLOJİSİ

 • Postgraduate HİSTOKİMYA ve İMMUNOHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ

 • Undergraduate EMBRİYOLOJİ

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate EVCİL MEMELİ ve KANATLI HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ

 • Undergraduate HİSTOLOJİ II

 • Undergraduate İleri Histoloji Teknikleri

 • Doctorate TEZ DANIŞMANLIĞI

 • Doctorate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAYIN ETİĞİ

 • Doctorate DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate HİSTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

 • Doctorate IŞIK MİKROSKOPİDE İMMUN İŞARETLEME TEKNİKLERİ

 • Undergraduate HİSTOKİMYA VE İMMUNOHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ

 • Doctorate ENDOKRİN SİSTEM ve DUYU ORGANLARI HİSTOLOJİSİ

 • Doctorate HİSTOKİMYA VE İMMUNOHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ