Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÜELLİFİ VE TELİF TARİHİ BİLİNMEYEN ARAPÇATÜRKÇE BİR MANZUM SÖZLÜK

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.42, pp.437-465, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR DİZİN DENEMESİ: LEHCETÜ’L LÜGAT’TE GEÇEN ORGAN VE HASTALIK ADLARI

İJHAR, no.2, pp.67-79, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

“AK” RENK ADIYLA KURULMUŞ ATASÖZÜ VE DEYİMLERİNTOPLUMSAL ANLAM ALANLARI ÜZERİNE

ASOS JOURNAL, no.68, pp.428-436, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunus Emre ve Aşık Yunus Şiirleri Dışında Bursa Mecmuası’xxna Kaydedilmiş Şiir Parçaları ve Dil Özellikleri

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’ da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, 4 - 06 October 2018 Sustainable Development

Atasözü ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme: Övgü İfadeleri

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17 October 2017 - 19 October 2018

Cengiz Aytmatov’xxun Türkiye Türkçesine Yapılan Çevirileri Üzerine

4. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şöleni Cengiz Aytmatov, 27 - 28 November 2017

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ORGAN ADLARIYLA KURULANDEYİMLER ÜZERİNE

BƏKİR ÇOBANZADƏ – 125«Azərbaycan dili: dünən və bu gün»mövzusundaBeynəlxalq elmi konfransın, 1 - 02 June 2018

Cengiz Aytmatov’un Türkiye Türkçesine Yapılan Çevirirleri Üzerine

4.Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 27 - 28 November 2017

Bursa Cönkleri ve Cönklerdeki Dil İncelemesinin Gerekliliği Üzerine

9. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2 - 04 November 2017

Cengiz Aytmatov’un Türkiye Türkçesine Yapılmış Çevirileri Üzerine

4. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri Cengiz Aytmatov, Bursa, Turkey, 27 November 2017 - 28 January 2018, pp.70

Jean Deny’nin Türk Dil Bilgisi’nden Türkçe Öğretim Setlerine Bir Bakış: Karşılaştırma Dereceleri Örneği

1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 17 May 2016 - 19 May 2017

Heyder Baba’ya Selam Şiiri’nde Yansıma Yoluyla Ortaya Çıkan Söz Varlığı

3.Uluslararası Her Yıl Bir büyük Türk Bilgi Şölenleri Muhammed Hüseyin Şehriyar, 7 - 08 November 2016

Yeşil Gece Romanında Renk Adlarıyla Kurulmuş Sıfat Tamlamaları

VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4 - 07 December 2013

Books & Book Chapters

Câmi'ü'l Buhûr'da Türkçe Unsurlar

in: Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa, KUYBU DURMAZ, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.221-232, 2022

Yunus Emre’de Olumsuzluk

in: Bir Ömür Tarih, KUYBU DURMAZ, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.96-108, 2022

Yûnus Emre Divanı (Bursa Nüshası)

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, 2021

Eserlerinden ve Üzerine Yapılan Çalışmalardan Hareketle Mehmet Akif Ersoy'un Türk Diline Bakışı

in: Mehmet Akif'i Anlamak, , Editor, Bursa Türk Ocağı Yayınları, Bursa, pp.109, 2021

REDHOUSE SÖZLÜĞÜNDE KONUŞMA DİLİNE AİT UNSURLAR

in: Prof. Dr. H. Ömer Karpuz’a Armağan TÜRKÇEYE SAYGI, , Editor, PALET YAYINLARI, pp.423-431, 2021

ÖMER SEYFETTİN’İN DİL İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ÖYKÜLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE

in: Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin'e Armağan, Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU,Prof. Dr. Selçuk KIRLI, Editor, Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin'e Armağan, Bursa, pp.285-295, 2020

Cengiz Dağcı’nın Söz Varlığı Üzerine

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Bengü Yayınları, Bursa, pp.79-90, 2019 Sustainable Development

Cem Sultan Divanı Üzerine Dilbilgisi Notları

in: Cem Sultan ve Dönemi, Bilal Kemikli, Olcay Kocatürk, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.229-234, 2018