1989 ve Sonrasında Bulgaristan'dan Göç Eden Türk Göçmenlerin Ağızları Üzerine Yapılan Çalışmaların Önemi: Bursa Örneği


Creative Commons License

Şahin H., Baştürk Ş., Çelik A., Kuybu Durmaz E.

9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Praha, Czech Republic, 11 - 14 September 2023, pp.34-40

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Praha
  • Country: Czech Republic
  • Page Numbers: pp.34-40
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

As a result of the systematic assimilation policy that started to be implemented in Bulgaria as of 1984-1985, o large number of Turks in that country, who considered their cultural existence and national identities in danger, immigrated to Turkey. This migration movement, which took place in 1989, has left many social, political, cultural and economic effects. Important studies have been carried out in various disciplines regarding this interaction. There have also been extensive studies on the dialects and subdialects of the Turks of Bulgaria, but these studies are mostly on the language of immigrants who migrated before 1989. The number of linguistic studies focusing. on Turkish immigrants migrating from Bulgaria in and after 1989 should be increased. Such studies will provide a lot of data that will concern areas such as social linguistics, language history and comparative grammar, as well as the field of dialectology, and will make it possible to determine whether these subdialects are intertwined with other subdialects spoken in the region. Bursa, which was one of the provinces in Turkey where the most Immigrants emigrated during the 1989 migration, is one of the most suitable cities for carrying out such a study. Based on this view, we are carrying out a research project called "This Subdialects of Turkish Immigrants Who- Immigrated from Bulgaria and Settled in Bursa in and after 1989". In this paper, the importance of research on the subdialects of Turkish immigrants who immigrated from Bulgaria in and after 1989 is discussed through the case of Bursa, the importance of revealing the dialectological results of the cultural interactions and social situation that emerged with the migration is emphasized, and the issue is raised in order to increase the number of similar studies.

1984-1985 yılları itibanyla Bulgaristan'da uygulanmaya başlanan sistemli asimilasyon siyaseti nihayetinde, kültürel mevcudiyetlerini ve ulusal kimliklerini tehlike altında gören çok sayıda Bulgaristan Türkü, Türkiye topraklarına göç etmiştir. 1989 yılında gerçekleşen bu göç hareketi Türkiye üzerinde, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik pek çok etki bırakmıştır. Bu etkileşimle ilgili olarak çeşitli disiplinlerde önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan Türklerinin dilleri ve ağızları üzerine de kapsamlı çalışmalar yapılmıştır ancak bu çalışmalar daha çok 1989 yıl öncesindeki göçmenlerin dili üzerinedir. Merkezine 1989 ve sonrası Bulgaristan göçmenlerini alan dil çalışmalarının sayısı artırılmalıdır. Bu tür çalışmalar, diyalektoloji alanının yanında, toplum dil bilimi, dil tarihi ve karşılaştırmalı dil bilgisi gibi alanları da ilgilendirecek birçok veri sağlayacak, bu ağızlarım birçok etkenlerle yörede konuşulan diğer ağızlarla iç içe geçip geçmediğinin tespitini mümkün kılacaktır. 1989 göçü sonunda en çok göçmeni bünyesine katan illerden biri olan Bursa, böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi için en uygun şehirlerin başında gelmektedir. Bu düşünceden hareketle, tarafımızca "1989 ve Sonrası Bursa'ya Yerleşen Bulgaristan Göçmenlerinin Ağızları" isimli bir genel araştırma projesi yürütülmektedir. Bu bildiride, 1989 ve sonrasında Bulgaristan'dan göç eden Türk göçmenlerin ağızları üzerine yapılan araştırmaların niçin ve hangi açılardan önemli olduğu hususu Bursa örneği üzerinden tartışılmış, göç ile beraber ortaya çıkan kültür etkileşimleri ve sosyal durumun (iki dillilik, dil ölümü vs. açısından) diyalektolojik sonuçlarını ortaya koymanın önemi vurgulanmış, benzer çalışmalarının sayılarının artırılması amacıyla konu gündeme getirilmiştir.