TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ORGAN ADLARIYLA KURULANDEYİMLER ÜZERİNE


ŞAHİN H., KUYBU E.

BƏKİR ÇOBANZADƏ – 125«Azərbaycan dili: dünən və bu gün»mövzusundaBeynəlxalq elmi konfransın, 1 - 02 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes