Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of serum anti-Mullerian hormone concentrations following treatment with vitamin D in dairy heifers.

56th Annual Conference of Physiology and Pathology ofReproduction and 48th Joint Conference of Veterinaryand Human Reproductive Medicine, Münster, Germany, 1 - 03 March 2023, vol.58, no.2, pp.21

Köpek Meme Tümörlerinde Sistemik İnflamatuvar Yanıtın Rolü

VETEXPO-2022 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 May 2022

İneklerde Güç Doğum Sonrası Meloxicam Uygulaması ile Retentio Secundinarium Arasındaki İlişkinin Araştırılması.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi., Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, vol.1, pp.215

Diaphragmatic hernia of gravid uterus and right sided displacement of heart in a domestic short-haired cat

15. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 1. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 11 - 14 May 2016

SEMEN AND REPRODUCTIVE PROFILES OF CLONED ANATOLIAN GREY CATTLE

41st Annual Conference of the IETS, Versailles, France, 10 - 13 January 2015, vol.27, pp.103

Kıvırcık ırkı koyunlarda sezon içi ve dışı dönemde süperovulasyon uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 July 2013, vol.38, pp.480-484

Köpeklerde meme tümörlerinin tanısında sitolojik ve histopatolojik yöntemlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinde ön sonuçlar

5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

Bir Kedide Hatalı ve Tam Olmayan Ovaryohisterektomi Sonucu Gelişen İyatrojenik Hidronefroz.

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.176-177

Boz ırk klon düvelerin üreme kabiliyeti üzerine çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 04 July 2013

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Süperovulasyon Uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz Irk Klon Düvelerin Üreme Kabiliyeti Üzerine Çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz İneklerde İki Farklı Süperovulasyon Uygulamasının Karşılaştırılması

6. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 May 2011

Bir köpekte farklı tipte multiple meme tümörü

3. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-9 Eylül 2006, Elazığ, Turkey, 6 - 09 September 2006

Bir kedide rastlanan lokal kistik endometrial hiperplaziye bağlı sekonder hydrometra olgusu

3. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 18-21 Mayıs 2006, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2006

Books & Book Chapters

Reprodüksyonun Yönetimi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.162-185, 2014

Fertilite ve İnfertilite

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Ünviniversitesi, pp.138160, 2014

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.40-59, 2014

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.18-38, 2014

İnfertilite

in: Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişivanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres, pp.223-273, 2013

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Acık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1391, pp.20-37, 2011

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.38-54, 2011

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

179

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

212

H-Index (Scopus)

8

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals