Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İneklerde Güç Doğum Sonrası Meloxicam Uygulaması ile Retentio Secundinarium Arasındaki İlişkinin Araştırılması.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi., Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, vol.1, pp.215

Diaphragmatic hernia of gravid uterus and right sided displacement of heart in a domestic short-haired cat

15. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 1. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 11 - 14 May 2016

SEMEN AND REPRODUCTIVE PROFILES OF CLONED ANATOLIAN GREY CATTLE

41st Annual Conference of the IETS, Versailles, France, 10 - 13 January 2015, vol.27, pp.103

Kıvırcık ırkı koyunlarda sezon içi ve dışı dönemde süperovulasyon uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 July 2013, vol.38, pp.480-484

Köpeklerde meme tümörlerinin tanısında sitolojik ve histopatolojik yöntemlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinde ön sonuçlar

5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

Bir Kedide Hatalı ve Tam Olmayan Ovaryohisterektomi Sonucu Gelişen İyatrojenik Hidronefroz.

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.176-177

Boz ırk klon düvelerin üreme kabiliyeti üzerine çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 04 July 2013

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Süperovulasyon Uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz Irk Klon Düvelerin Üreme Kabiliyeti Üzerine Çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz İneklerde İki Farklı Süperovulasyon Uygulamasının Karşılaştırılması

6. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 May 2011

Bir köpekte farklı tipte multiple meme tümörü

3. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-9 Eylül 2006, Elazığ, Turkey, 6 - 09 September 2006

Bir kedide rastlanan lokal kistik endometrial hiperplaziye bağlı sekonder hydrometra olgusu

3. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 18-21 Mayıs 2006, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2006

Books & Book Chapters

Reprodüksyonun Yönetimi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.162-185, 2014

Fertilite ve İnfertilite

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Ünviniversitesi, pp.138160, 2014

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.40-59, 2014

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.18-38, 2014

İnfertilite

in: Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişivanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres, pp.223-273, 2013

Spermanın Alınması ve Muayenesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Acık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1391, pp.20-37, 2011

Spermanın Saklanması ve Eritilmesi

in: Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Prof.Dr.M.Kemal SOYLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.38-54, 2011