Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dünya Ticaret Korumacılığının Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye için Bir Analiz

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.55, no.1, pp.616-635, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

From Protectionism to Trade Wars: Their Effects Observed Through Financial Markets

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Para Birliği Uygulamaları ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği İçin Dersler

Business and Economics Research Journal, vol.11, no.1, pp.77-93, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Unconventional Monetary Policy: A Theoretical Approach

International Journal of Trade, Economics and Finance (IJTEF), vol.8, no.2, pp.96-101, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

From Global Financial Crisis to Sovereign Debt Crisis Real Causes

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.21, no.3, pp.1017-1033, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Unconventional Monetary Policies in the Eurozone Considering Theoretical Backgrounds and Policy Outcomes

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.3, pp.51-68, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Fiscal Costs of Banking Intervention in the Eurozone

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.2, pp.91-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Fiscal Costs of Banking Intervention in the Eurozone

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.2, pp.91-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Latin American Debt Crisis and Lessons For Europe

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.159-173, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yunanistan Krizi ve Euro dan Çıkış Tartışmaları

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.49, no.564, pp.37-46, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Para İkamesi Histerisi Türkiye Örneği

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.3, no.1, pp.27-43, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ticarette Artan Korumacılık ve Finansal Piyasalara Etkisi: Amprik Bir Analiz

20. ULUSAL İKTİSAT SEMPOZYUMUTürkiye Ekonomisi ve Kriz:Sanayisizleşme, İşsizlik ve Enflasyon, Adana, Turkey, 17 - 18 October 2019

Ticarette Belirsizliğin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.187

Unconventional Monetary Policy in European Union

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1387-1395

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNDE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI

ICOMEP’18-Autumn- International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.523-532

The European Union’s Monetary Policy Experience after 2008 Global Economic Crises

3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.63

The Unconventional Monetary Policy: The Case of EuropeanUnion

2nd International Conference onBusiness and Management(ICOMB 2017), 15 November - 16 December 2017

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), Bursa, Turkey, 17 - 18 November 2017 Sustainable Development

Financial Development and Growth Nexus: Developed vs. Developing Countries

Econ Anadolu, V. International Conference in Economics, Turkey, 11 - 13 May 2017

The Unconventional Monetary Policy Theoretical Approach

IInternational Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS), Tokyo, Japan, 7 - 08 December 2016, pp.1-7

Telecommunication Infrastructure and Growth in Developing Countries

4th International Conference on Sustainable Development, Roma, Italy, 16 - 17 September 2016

Testing the Business cycle Convergence Are EMU Countries Converged or Diverged During Financial Crisis

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Monetary Policy Effectiveness in an Economic and Monetary Union EMU

Business and Social Science Research Conference, 27 - 28 June 2013

2008 KRİZİNİN YENİ GLOBAL EKONOMİK YAPI ÜZERİNE ETKİLERİ

Uluslararası Davraz Kongresi (SOCIAL AND ECONOMIC ISSUES SHAPING THE WORLD’S FUTURE NEW GLOBAL DIALOGUE), Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.600-610

2008 Krizinin Yeni Global Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.600-610

Books & Book Chapters