Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Art-Based Longitudinal Study on Reading: How Do Primary-School Children Feel While Reading?

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.35, no.2, pp.274-312, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Prospective Social Studies Teachers’ Views on a Creative Drama and Painting Activity with Turkish Coffee

European Journal of Educational Research, vol.9, no.1, pp.187-202, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Çağdaş Sanatı Anlamaya Yönelik Müzik, Dans/Devinim ve Resim Alanlarını Kapsayan Disiplinlerarası Bir Sanat Eğitimi Uygulaması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.50, no.2, pp.127-165, 2017 (Other Refereed National Journals)

Merkezden Uzak Bir İlköğretim Okulunda Eğitim Sorunsalına Uygulamalı Bir Yaklaşım

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.247-270, 2008 (Other Refereed National Journals)

Creativity and Change in Early Childhood

Bursa Uludag Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.267-282, 2007 (Other Refereed National Journals)

19. Yüzyıl Avrupa Resminde Zaman Kavramının Anlamsal Değişimi

Bursa Uludağ Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.17-33, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN INTERDISCIPLINARY CROSSROADS REGARDING ”THE ENDEMIC PLANTS OF ULUDAĞ”: THE OPINIONS OF PRESERVICE TEACHER

12th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, Valencia, Spain, 5 - 07 March 2018

AN INTERDISCIPLINARY CROSSROADS REGARDING "THE ENDEMIC PLANTS OF ULUDAG": THE OPINIONS OF PRESERVICE TEACHER

12th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 5 - 07 March 2018, pp.6495-6505 identifier

Çağdaş Sanatı Anlamaya Yönelik Müzik, Dans-Devinim ve Resim Sanatı Alanlarını Kapsayan Disiplinlerarası Bir Sanat Eğitimi Uygulaması

Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu-Sürdürülebilir Gelecek İçin Sanat Eğitimi, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.199-200

Ayakkabılar Desen Yarışması

Uludağ Üniversitesi IV Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

İstanbul Sanat Bienali Gezileri

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, pp.243

Sanat Eğitimi Uygulamaları

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, pp.242

Projeden Proje Üreterek Buluşma Fikri-Yeni Mekân

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012, pp.197

Bir Sanatçıyı Tanıma Çalışması

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012, pp.196

Creativity and Change in Early Childhood

International Art in Early Childhood Conferences “Creativity, Collaboration, Communication” University of Roehampton, London, United Kingdom, 7 - 09 July 2005

Okul Öncesi Çocuklara Sanat Okulunun Tanıtılması, Resim Eğitimi Verilerek Ön Görgülerinin Oluşturulması

Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat (Geleceğe Bakış) Sempozyumu, Gazi Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2004, pp.173-182