Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Meta-Analiz: Finans Çalışmaları Üzerine Bir Tartışma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.69-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Firma Performansına Etkisi Türkiye Örneği

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.34, pp.185-214, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.16, pp.141-155, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Comparison of TOPSIS and ELECTRE Methods: An Application on the Factoring Industry

Business and Economics Research Journal, vol.8, no.3, pp.627-646, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Profitability of Contrarian Strategy: Borsa Istanbul Case

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.74, pp.201-214, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

PREDICTION OF CORPORATE GOVERNANCE-PERFORMANCE RELATIONSHIP WITH A DYNAMIC MODEL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.91-106, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

BORSA İSTANBUL’DA HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER:BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.713-730, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Borsa İstanbul’da Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörler: BIST Sınai Endeksi Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.713-730, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığına Etkisi Borsa İstanbul da Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.72, pp.151-162, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Petrol Fiyatlarının Firma Karlılıg ına Etkisi Borsa I stanbul da Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.72, pp.151-162, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Relationships Between R D and Corporate Performance An Empirical Analysis in Istanbul Stock Exchange

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.12, no.2, pp.96-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bankaların Türev Ürün Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.50, pp.77-94, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.1, pp.153-172, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Proje Değerlemesinde Karar Ağacı Analizi ve Reel Opsiyon Yaklaşımının Karşılaştırılması

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.7, no.1, pp.47-66, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability Empirical Evidence from Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.2, pp.139-152, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İmparatorluğu nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem ve Araçlar

Maliye Finans Yazıları Dergisi, no.87, pp.27-49, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

16 ve 18 YY Arasında Bursa Para Vakıfları ve Bursa Ekonomisine Etkileri

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.28, no.1, pp.85-99, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri

Mali Çözüm Dergisi, vol.19, no.94, pp.59-78, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Yapılandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.40, pp.142-153, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.23, pp.223-253, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Yatırım Fonu Seçim Kararlarında Çerçeveleme Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.34, pp.174-184, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Sermaye Bütçelemesi ve Reel Opsiyonlar

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.26, no.1, pp.69-86, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, pp.15-54, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Makine Teçhizat Kiralamalarına Dayalı Menkulleştirme

Akademik Fener Balıkesir Üniversitesi Bnadırma İ.İ.B.F. Yayını, vol.1, no.1, pp.17-52, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Finans Mühendisliği

Akademik Fener Balıkesir Üniversitesi Bnadırma İ.İ.B.F. Yayını, vol.1, no.1, pp.1-16, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

KOBİ lerde Leasing Uygulamaları Üzerine Bir Alan Araştırması

Bilanço Dergisi, vol.3, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türev Ürünler ile Risk Yönetimi

Bilanço Dergisi, vol.3, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vadeli Faiz Sözleşmeleri

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.19, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Performance of Corporate Governance Index in Terms of Risk and Return Case of Turkey

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Prag, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.9, pp.163-164

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CSR AND FIRMPERFORMANCE OF COMPANIES LISTED IN ISTANBULSTOCK EXCHANGE

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Prag, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.9, pp.165-166

Measurement of Inventories to IAS 2 Evidence from BIST 30

Conference of the International Journal of Arts Sciences, Freiburg, Germany, 1 - 04 December 2015, vol.8, pp.43

Measurement of Inventories According to IAS 2 Evidence From BIST 30

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 1 - 04 December 2015, vol.8, pp.43-44

The Effect of Research and Development Cost on Firms Financial Performance An Investigation on Chemistry Sector in Turkey

3rd International Academic Conference in Paris (IACP), Paris, France, 10 - 11 August 2015, vol.6, pp.176

Corporate Governance and Risk Management: The Case of Turkey

6th International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2010

Between 16th and 17th Centuries Cash Waqfs in Bursa and Their Effects on Bursa Economy

The 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008

Books & Book Chapters

Yatırım Projeleri Analizi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

Navlun Türevleri

Dora Yayınevi, Bursa, 2017