BORSA İSTANBUL’DA HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER:BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


ALPER D., KARA E.

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.713-730, 2017 (Peer-Reviewed Journal)