Aktif Büyüme İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul’da Analizi


ÖZKAN N., ALPER D.

22. Finans Sempozyumu, 9 - 11 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text